16-12-2009De 1.273 sjæle i den vestjyske landsby Spjald kan godt begynde at glæde sig. Vækstforum Midtjylland indstiller til Regionsrådet, at Spjald får regionens landsbypris 2009.


Meget kan lade sig gøre i Spjald, når de 1.273 indbyggere lægger kræfterne i.
De har sat masser af aktiviteter i gang for børn, unge og voksne. De har renoveret og udvidet idrætshallen, og de har bygget kulturhus. Og så arbejder de med vækst og udvikling i de lokale erhvervsvirksomheder.
Det er baggrunden for, at Vækstforum Midtjylland på sit møde onsdag vedtog at anbefale Spjald som modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009.
”Spjald viser meget fint, at der er muligheder og veje til udvikling i landsbyerne”, siger Bent Hansen, der er formand for Vækstforum.
”I Spjald samarbejder Erhvervsgruppen Spjald og Spjald Borgerforening på bedste måde, og så har de altså power til også at opnå resultater”, siger han.

150.000 kroner til gavn og glæde
Regionens landsbypris, der følges af 150.000 kroner, kan bruges til gavn og glæde for landsbyens borgere. Det kan eksempelvis være nye lege- eller aktivitetsfaciliteter til børn på et offentligt område i landsbyen.
Det er de Lokale Aktions Grupper (LAGerne), der på invitation fra Vækstforum for Region Midtjylland er kommet med forslag til landsbyer, eller grupper af landsbyer, til modtager af landsbyprisen.

Forslagene er følgende:

  • Skjød - foreslået af LAG Favrskov
  • Glud-Snaptun-Hjarnø - foreslået af LAG Hedensted
  • Studsgård - foreslået af LAG Herning
  • Spjald - foreslået af LAG Ringkøbing-Skjern
  • Vinding - foreslået af LAG Silkeborg


Billedtekst: Beliggenheden i forhold til Holstebro, Herning, Skjern, Ringkøbing og Videbæk gør Spjald attraktiv som bosætningssted for områdets pendlere. Avisen her er led i en planlagt markedsføringskampagne henvendt til potentielle tilflyttere.
Se mere om regionens indsats i landsbyer og landdistrikter på www.landdistrikter.rm.dk

Yderligere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk