Patienterne er rigtig glade for at være indlagt på Århus Sygehus, viser en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden, som offentliggøres i dag.

93 % af patienterne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har et ”virkelig godt” eller ”godt” samlet indtryk af deres indlæggelse. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 (LUP), som netop er blevet offentliggjort.

Dermed placerer Århus Sygehus sig bedre end landsgennemsnittet på 89,9 %, når det drejer sig om tilfredsheden blandt indlagte patienter. Og også bedre end hospitalerne i Region Midtjylland, der i gennemsnit har en tilfredshed på 92,7 %.- Generelt er resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen ganske flot på Århus Sygehus. Nok det flotteste resultat, vi endnu har haft på området, siger Ole Thomsen hospitalsdirektør på Århus Sygehus.

Sidst Århus Sygehus gennemførte en patienttilfredshedsundersøgelse var i 2006. Dengang viste resultaterne bl.a., at kun 46,6 % af de indlagte patienter havde fået tildelt et kontaktkort med navnet på en kontaktperson. Det fik sygehuset til at beslutte, at man fremover ville gøre en ekstra indsats for, at alle patienter fik tildelt en kontaktperson.

- Den nye undersøgelse viser nu, at hele 81 % af de indlagte patienter har fået tildelt en kontaktperson. Det er en markant fremgang siden 2006, som vi kan være stolte af. Men samtidig arbejder vi selvfølgelig hele tiden på at forbedre os, siger Ole Thomsen.

Onkologisk Afdeling D på Århus Sygehus er en af de afdelinger, der har klaret sig rigtig godt i undersøgelsen af patienttilfredshed. Her er 97 % af de indlagte patienter og 96 % af de ambulante patienter tilfredse med afdelingen.

- Vores patienttilfredshed er denne gang så høj, at jeg primært bruger undersøgelsens resultater til at rose vores personale, siger Lisbeth Lagoni, oversygeplejerske på Onkologisk Afdeling D.

- Samtidig fortæller undersøgelsen os også, hvor vi skal gøre det bedre. F.eks. er vores patienter ikke så tilfredse med ventetiden. Det er umiddelbart svært at gøre noget ved, fordi vi er nødt til at overbooke for at kunne overholde kræftpakken. Men i stedet prøver vi at gøre ventetiden bedre for patienterne.


Læs mere på www.aarhussygehus.dk, hvor du også kan finde rapporterne om patienttilfredshed.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 (LUP)

  • LUP’en er blevet gennemført fem gange: År 2000, 2002, 2004, 2006 og nu i år 2009
  • Fremover skal LUP-en gennemføres hvert år. Den næste LUP kommer således i 2010
  • Resultaterne for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, bygger på svar fra 2.610 indlagte og 4.926 ambulante patienter
  • LUP’en er gennemført som et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

LUP’en fra i år adskiller sig fra tidligere år på fire punkter:

  • Dels har den svar fra både indlagte og ambulante patienter
  • Dels har den svar fra patienter, der er behandlet på privathospital efter det udvidede frie
  • Dels kan man læse svarene helt ned på afdelings- og afsnitsniveau. Tidligere var svarene kun på hospitalsniveau
  • Dels består halvdelen af spørgeskemaet af 19 nationale spørgsmål, mens den anden halvdel består af lokale spørgsmål, som hver region og hospital selv har haft indflydelse på.