Når traumatiserede flygtninge kommer til Danmark, medbringer de en række problemer, der hidtil har været gemt godt af vejen. MarselisborgCentret offentliggør i dag en rapport , der giver fagfolk mulighed for at vælge og prioritere rehabiliteringsindsatser og fastsætte mål.

- Hvis vi vil hjælpe traumatiserede flygtninge til et meningsfyldt liv, må vi have helhedsorienteret tilgang til spørgsmål som bl.a.: Hvem er de? Hvad er deres problemer? Og hvad er deres samlede ressourcer? Først derefter kan vi lave en rehabiliteringsplan, der kan hjælpe dem til en værdig hverdag, fortæller udviklingskonsulent Hanne Melchiorsen, MarselisborgCentret (Center for Folkesundhed, Region Midtjylland).

En positiv prognose
- Når en traumatiseret flygtning er henvist til et af landets rehabiliteringscentre, er det et udtryk for, at de har behov for en indsats, der kan bringe deres liv ind i en positiv udvikling igen. Det er ikke blot de fysiske og psykiske konsekvenser af den traumatiske begivenhed, også sociale faktorer skal belyses, hvis prognosen for et bedre liv skal være positiv. Det kræver en tværfaglig indsats, der kan omfatte psykoterapi, fysioterapi, afspændingspædagogik, undersøgelse og behandling af speciallæge, social koordinering og behandling, fortæller udviklingskonsulent Hanne Melchiorsen

MarselisborgCentret har derfor i samarbejde med syv rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge udviklet et redskab til at vurdere den samlede funktionsevne. Det er udviklet ud fra WHO’s ICF (International Classification of Functioning) og indeholder en række kategorier/koder, der kan hjælpe fagfolk til at stille de rette spørgsmål. Fx hvor god er kroppens funktion? Hvilke opgaver kan flygtningen overskue? Hvordan fungerer flygtningen i forskellige sociale sammenhænge? Er der problemer med søvn, hukommelse? Hvordan opfattes smerte? Hvordan udføres daglige rutiner? Hvordan klares stress og andre psykologiske krav osv.?

Hele vejen rundt om flygtningene
Fagfolk fra alle landets flygtningecentre har sammen med internationale eksperter udvalgt de ICF-koder, der kan hjælpe den enkelte med at stille spørgsmål, der sikrer en helhedsvurdering af den traumatiserede flygtning. De har i fagtermer udarbejdet et ICF Core Set (et sæt af koder), der kan beskrive målgruppen. Koderne giver mulighed for en tilstrækkelig og multidisciplinær beskrivelse af såvel personens funktionsevne som den nedsatte funktionsevne.

Optimal og ensartet behandling i hele landet
- Lederne fra landets rehabiliteringscentre og klinikker har længe efterspurgt et redskab, der kan dokumentere den psykiske, fysiske og sociale funktionsevne hos den traumatiserede flygtning. Det er ikke tilstrækkeligt at stille de rette diagnoser i behandlings øjemed, det er også vigtigt, at vi beskriver, hvordan den traumatiserede flygtning klarer sit hverdagsliv. Vi skal udrede deres behov og medvirke til den rette individuelle rehabilitering. Det kræver en tværfaglig koordineret indsats, og det er her ICF kan være et anvendeligt redskab, fortæller udviklingskonsulent Hanne Melchiorsen og afslutter:

- Med ICF som fælles sprog giver alle faggrupper og flygtningecentre udtryk for, at de nu har fået en mere optimal og ensartet måde at klassificere flygtningenes funktionsevne, der kan være med til at opkvalificere såvel behandling som rehabilitering. Samtidig har de fået en væsentlig bedre dialog og større forståelse på tværs af faglige grænser såvel internt som på tværs af centrene. I sidste ende de fået et værktøj, der giver en traumatiseret person ny næring, så deres liv kan slå nye rødder, og de igen kan få det til at spire, vokse og gro.

Fakta
- I projektet beskrives 39 traumatiserede flygtnings funktionsevne ved behandlingsstart og igen efter et behandlings- og rehabiliteringsforløb varende op til ni en halv måned
- Syv centre der indgik i projektet: Klinik for traumatiserede flygtninge, RCT - Fyn, RCF- Region Nordjylland, RCT- Jylland, RCT- Midtjylland, RCT- København og OASIS
- Rapporten kan downloades gratis eller en trykt version kan bestilles for 100,- kr. på www.marselisborgcentret.dk

Flere oplysninger
Projektleder Hanne Melchiorsen, tlf. 8949 1294 / 2423 8123 / Hanne.Melchiorsen@stab.rm.dk


Foto
Hent billede til fri afnyttelse af projektleder Hanne Melchiorsen på adressen http://www.marselisborgcentret.dk/kontakt-os/forskning-udvikling/hanne-melchiorsen/#c1569 (Foto: Søren Sander Rasmussen)

Kommunikationskonsulent, Søren Sander Rasmussen, tlf. 2967 4120 / 8949 1207 / soeren.sander@stab.rm.dk