Bjarne Møller-Madsen - overlæge, professor og dr. med. på Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - har modtaget 1,5 mio. kr. fra Ludvig og Sara Elsass Fond til forskning, der skal forbedre behandlingen af børn med spastisk lammelse.
Bjarne Møller-Madsen - overlæge, professor og dr. med. på Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - har modtaget 1,5 mio. kr. fra Ludvig og Sara Elsass Fond til forskning, der skal forbedre behandlingen af børn med spastisk lammelse.

Børn med spastisk lammelse er på mange måder en overset patientgruppe At få et barn med spastisk lammelse er en stor belastning både for barn og familie. En bevilling på 1,5 mio. kr. fra Ludvig og Sara Elsass Fond vil nu give Århus Universitetshospital, Århus Sygehus mulighed for at lave forskning, der kan hjælpe disse børn. Forskningen skal ledes af Bjarne Møller-Madsen, overlæge, professor og dr. med. på Ortopædkirurgisk Afdeling på Århus Sygehus.

Spastisk lammelse – også kaldet cerebral parese – er forårsaget af en hjerneskade, der kan opstå før, under eller efter barnets fødsel – f.eks. p.g.a. svangerskabsforgiftning eller infektioner hos moren. Denne hjerneskade kan give mange forskellige symptomer – bl.a. mere eller mindre lammelse af et eller flere lemmer, epilepsi og indlæringsvanskeligheder.

Bevillingen fra Ludvig og Sara Elsass Fond giver mulighed for at forske i hofteledsskred hos børn med spastisk lammelse. Bl.a. vil man undersøge, hvordan man bedst muligt giver smertebehandling til børn, der skal opereres for hofteledsskred. Og efterfølgende vil man bl.a. undersøge, om børnene kommer til at sidde bedre efter operationen.

Yderligere oplysninger
  • Bjarne Møller-Madsen, overlæge, professor og dr. med., Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 4108 / 2040 8025