Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 40 mio. kr. til et nyt forskningscenter, som skal forske i type 2-diabetes. Centret er et stort samarbejde mellem diabetes-specialister fra hospitaler og universiteter i Danmarks tre største byer.


Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 40 mio. kr. til et nyt forskningscenter, som skal forske i type 2-diabetes. Centret er et stort samarbejde mellem diabetes-specialister fra hospitaler og universiteter i Danmarks tre største byer.


240.000. Så mange danskere lever med diagnosen diabetes. Og tallet er i stigning. Derfor er en bevilling på 40 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd et vigtigt bidrag til den danske diabetesforskning.
– Bevillingen betyder, at vi får mulighed for at forske i, hvordan vi bedst muligt optimerer diabetesbehandlingen. Især vil vi undersøge, hvordan vi kan sikre, at behandlingen bliver individualiseret mest effektivt, fortæller Jens Sandahl Christiansen, professor på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og en af idémændene bag forskningscentret.

Bedre behandling
En af forskningscentrets hovedopgaver bliver at systematisere oplysninger om alle nye diabetespatienter. Og med 20.000 nye tilfælde om året vil centret hurtigt have opbygget en stor gruppe, som forskere fra hele landet kan bruge i deres forskning.
– Fordi de danske registre er meget præcise og detaljerede, kan vi med fordel bruge mange af de oplysninger, registrene rummer – for eksempel når vi skal forske i, om de behandlingsmetoder, vi bruger i dag, er de bedste, forklarer Jens Sandahl Christiansen.

Biobank
Der skal desuden oprettes en stor biobank, hvor der skal samles blodprøver og DNA fra diabetikerne, som også kan bruges i forskningen.
– Prøverne kan blandt andet være med til at vise, om patienter med nogle gen-typer skal have anderledes behandling end patienter med andre gen-typer, så behandlingen bliver så individuel og god som mulig, fortæller Jens Sandahl Christiansen.

Stort samarbejde
Bag forskningscentret står et stort hold af diabetes-specialister fra både Århus, Odense og København. Projektet skal ledes af Henning Beck-Nielsen fra Syddansk Universitet. Fra Århus indgår, udover Jens Sandahl Christiansen, professorerne Jørgen Rungby og Henrik Toft Sørensen samt Allan Flyvbjerg som repræsentant for Diabetesforeningen.