Plastikkirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har netop fået en million kroner til at forske i følgerne af brystkræftbehandling.


Overlæge, lektor, ph.d. Tine Engberg Damsgaard, fra Plastikkirurgisk Afdeling Z på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har modtaget en million kroner fra Kræftens Bekæmpelse til at forske i de senfølger, som kan opstå, når kvinder er blevet behandlet for brystkræft.

Projektet bærer titlen ”Brystrekonstruktioner i Danmark – en national og klinisk undersøgelse af senfølger efter behandling for brystkræft”. Det vil kunne bidrage med ny viden om, hvilke følgetilstande de danske brystopererede kvinder kan få som følge af brystkræft og behandlingen af sygdommen.

Den nye viden vil desuden belyse, om nyere kirurgiske teknikker kan udbedre og korrigere følgerne af kirurgi, stråle-og kemoterapi –
og dermed synliggøre konsekvenserne af behandlingen.

Projektet koordineres fra Plastikkirurgisk Afdeling Z på Århus Sygehus og udføres i samarbejde med de øvrige plastikkirurgiske universitetsafdelinger i Danmark samt cand. med., lektor Søren Friis fra Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister.

Yderligere oplysninger
Overlæge, lektor, ph.d. Tine Engberg Damsgaard, Plastikkirurgisk Afdeling Z, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, tlf. 89 49 98 80 (sekretær)