01-02-2010


Det offentligt-private partnerskab ClimateCircle, som Region Midtjylland har støttet med 1,2 mio. kroner, bliver nu udvidet med DONG Energy. Regionens støtte udgør en tredjedel af projektets budget og er et led i erhvervssatsningen på energi og miljø.


Læs ClimateCircles pressemeddelelse