Region Midtjylland er nu klar med en liste over hvilken medicin, der skal være lægernes første valg på hospitalerne og i almen praksis.
Region Midtjylland er nu klar med en liste over hvilken medicin, der skal være lægernes første valg på hospitalerne og i almen praksis.

Med listen får patienterne i regionen en mere ens kvalitet i behandlingen samtidig med, at valget bliver nemmere for regionens læger. Desuden er der et håb om, at listen vil kunne medvirke til at nedbringe regionens samlede medicinudgifter.

Listens officielle navn er ”Den Regionale rekommandationsliste”. Den er en vejledning til alle regionens læger, når de skal vælge medicin til behandling af en ”ukompliceret patient”.

- Det betyder, at lægerne selvfølgelig stadig kan vælge en anden medicin, end den der står på listen, hvis de har en god grund til det i forhold til en konkret patient, siger formanden for den Regionale Lægemiddelkomité, cheflæge Per Østergaard Jensen.

Listen er blevet til efter et grundigt forarbejde i efteråret i en arbejdsgruppe, hvor der har deltaget relevante specialister fra flere fagområder.

- Valget af, hvilken medicin der skulle med på listen, er blandt andet taget på baggrund af lægemidlets effekt, patientsikkerhed og økonomi, hvor der er skelet til både hospitalssektoren og primær sektoren”, siger Per Østergaard Jensen.

Samtidig understreger han, at listen er blevet udarbejdet, så den fungerer sammen med de praktiserende lægers ”basisliste”, for at sikre sammenhæng i behandlingen mellem hospitaler og praktiserende læger.


Fakta

• Lægemidlerne på listen er udvalgt af lægelige specialister, som er udpeget af regionens specialeråd. Desuden har der deltaget praktiserende læger, kliniske farmakologer, hospitalsfarmaceuter og regionale lægemiddelkonsulenter.

• Den Regionale rekommandationsliste bliver løbende vedligeholdt og revideret.

• Se rekommandationslisten


Flere oplysninger
Formand for den regionale lægemiddelkomité, cheflæge Per Østergaard Jensen 9921 2710 / 2095 7258 / per.oestergaard.jensen@vest.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer