Udviklingsplan

Regionens nye udviklingsplan på psykologiområdet er nu på vej i trykken. Planen har dog allerede rettet en del op på skævheden, hvor borgerne i forskellige kommuner havde meget uens adgang til psykologer.

I 2008 var der for eksempel kun én psykologipraksis i Favrskov, hvilket gav godt 45.000 borgere pr. psykolog, mens der i Århus kun var 5.582 borgere pr. psykolog. Det har ændret sig, så der nu kun er 11.612 borgere pr. psykolog i Favrskov, mens antallet er steget lidt i Århus.

Regionen har indflydelse på, hvor mange ”ydernumre” der er i et område. For at en psykolog kan modtage patienter, der får støtte fra sygesikringen, skal psykologen have et ydernummer.

Udviklingsplanen har blandt fokus på, at der skal være lige adgang til psykologhjælp for regionens borgere. Det er et område som regionsrådet lagde stor vægt på, da udviklingsplanen blev udformet.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S), glæder sig over, at planen allerede har virket.

- Fordelingen af psykologer i regionen var tidligere skæv, så borgerne nogle steder havde meget sværere ved at få hjælp af en psykolog. Det var ikke rimeligt, siger han.

Opfølgning og ventetider

Udviklingsplanen indeholder desuden bestemmelser, som sikrer, at der løbende bliver fulgt op på, om der er ensartet ventetid på de enkelte områder. Her bliver der ikke kun set på psykologernes geografiske fordeling. Det bliver også vurderet, hvor der er størst efterspørgsel og længst ventetider.

I udviklingsplanen er der en opgørelse af ventetider fra februar 2008. Opgørelsen viser, at der for en forholdsvis akut sag i gennemsnit var mellem 0 og 150 dages ventetid på at få hjælp hos en psykolog. Mens borgere i Struer kunne komme til inden for to dage, var ventetiden i eksempelvis Ringkøbing-Skjern op til 150 dage.

 

Fakta

 

Flere oplysninger

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), 87285010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk