Region Midtjyllands direktion har besluttet at ansætte Jørn Lodahl som regionens it-chef fra den 1. januar 2010.


Region Midtjyllands direktion har besluttet at ansætte Jørn Lodahl som regionens it-chef fra den 1. januar 2010. Der var 83 ansøgere til stillingen.
Jørn Lodahl er 41 år og uddannet cand.scient. i 1994, cand. scient. oecon. i 1995 og ph.d. i 1997.
Han har efter sin uddannelse arbejdet ved Jydsk Telefon, Tele Danmark, Sonofon, Telenor og Kristelig Fagbevægelse, de fleste år i lederroller.
Jørn Lodahl har været ansat som kontorchef for Region Midtjyllands It-stab siden september 2007, og har desuden fungeret som konstitueret it-chef siden august 2009.

Jørn Lodahl bliver leder af en af landets største it-organisationer, der udvikler it-understøttelse, som skal medvirke til, at regionens hospitaler er blandt landets mest produktive med stor patienttilfredshed og med høj kvalitet. It-afdelingen skal understøtte, at den udvikling fortsætter i de kommende år.

– Vi har ansat Jørn Lodahl, fordi han ikke alene er i stand til at lede It, men også er i stand til at lede i respekt for hele Region Midtjylland, herunder det komplicerede sundhedsvæsen. Vi er sikre på, at med Jørn Lodahl som it-chef og medlem af koncernledelsen har vi den bedste sikkerhed for, at it-området i Region Midtjylland samles, konsolideres og udvikles samtidig med, at produktivitet, kvalitet og serviceniveau øges, siger direktør Leif Vestergaard Pedersen.