Med meget få undtagelser når Region Midtjyllands ambulancer frem til skadesstederne indenfor de servicemål Regionsrådet har besluttet. De første 14 dage af december sendt AMK-vagtcentralen 4353 ambulancer af sted. Kun sekunder skiller servicemål fra status.

De første fjorten dage af december 2009 sendte Region Midtjyllands AMK-vagtcentral i gennemsnit omkring 300 ambulancer og 100 liggende patienttransporter af sted på hverdage. Af en status til Forretningsudvalgets møde i dag, fremgår det, at det i gennemsnit er sekunder der skiller den faktiske ambulancekørsel fra de servicemål, som politikerne har vedtaget.

Responstider fra 1. til 14. december 2009

A-kørsler er livstruende og B-kørsler haster, men de er ikke livstruende.

A-kørsler:

 • Servicemål: 75 % af ambulancerne er fremme på under 10 minutter - Målt responstid
  fra 1/12 til 14/12-09: 10,10 minutter
 • Servicemål: 92 % af ambulancerne er fremme på under 15 minutter - Målt responstid
  fra 1/12 til 14/12-09: 14,85 minutter
 • Servicemål: 98 % af ambulancerne er fremme på under 20 minutter - Målt responstid
  fra 1/12 til 14/12-09: 20,07 minutter

B-kørsler:

 • Servicemål: 60 % af ambulancerne er fremme på under 15 minutter - Målt responstid
  fra 1/12 til 14/12-09: 12,43 minutter
 • Servicemål: 75 % af ambulancerne er fremme på under 20 minutter - Målt responstid
  fra 1/12 til 14/12-09: 16,53 minutter

I perioden havde AMK-vagtcentralen i alt 5648 opgaver. De 4353 kørsler foregik i ambulancer, mens de resterende 1231 ture foregik i biler indrettet til liggende befordring.

- Man skal lede længe efter en logistisk udfordring større end den vi her løser med ambulancerne, siger regionsrådsformand Bent Hansen (A), der er tilfreds med at se, at servicemålene - i første omgang målt over en kortere periode – ser ud til at harmonere med antallet af ambulancer og biler til liggende patientbefordring.

- Jeg tør godt love, at hele Regionsrådet følger ambulancerne nøje. Det her er første ambulance-status, men ikke den sidste, regionsrådet får at se. Vi er helt klar over, hvor vigtigt emnet er, og vi følger responstiderne tæt, forsikrer Bent Hansen.

Få opkald til Brugertelefonen

Siden Region Midtjylland overtog opgaven med at disponere ambulancerne har både borgere og sundhedsprofessionelle haft mulighed for at ringe til AMK-vagtcentralens Brugertelefon med både gode og dårlige erfaringer.

Men kun ganske få har gjort brug af Brugertelefonen. I perioden fra den 1. til 14. december fik Brugertelefonen kun ni henvendelser. To af dem handlede om ambulancekørsel: den ene var en klage over, at en ambulance ikke kørte med udrykning, mens den anden var en klage over, at Politiets 112-vagtcentral havde afvist at sende en ambulance. To henvendelser handlede om unøjagtigheder i de GPS-vejvisere, Falck bruger i ambulancerne.

Brugertelefonen er i drift frem til og med februar – hverdage mellem kl. 9 og 15 og svarer på tlf. 70 202 201.

Opgørelsen over ambulancernes responstider kommer også på dagsordenen når Regionsrådet holder møde 20. januar.

Fakta

 • Notat til Regionsrådet om Aktivitet på AMK-vagtcentralen for perioden 1. – 14. december 2009


Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand Bent Hansen (A), tlf. 4031 3707
 • Driftschef i Præhospitalet Else Ammitzbøll, tlf. 8728 4420 
 • Lægelig chef i Præhospitalet, Erika Christensen, tlf. 8728 4476 
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer