Studievært og journalist på TV/Midt-Vest Lene Christensen (36) er ansat som kommunikationschef på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.


 

Studievært og journalist på TV/Midt-Vest Lene Christensen (36) er ansat som kommunikationschef på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

 

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup står lige nu og langt ud i fremtiden foran store udfordringer, fx med ændringer i modtagelsen af den akutte patient, nybyggeri og bygningsmodernisering, ny fordeling af specialer på hospitalerne, rekruttering af personale og kvalitetssikring af de sundhedsfaglige ydelser til patienterne. Lene Christensens vigtigste opgave som kommunikationschef bliver at synliggøre Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups profil for omverdenen bredt betragtet – og sammen med de professionelle fagfolk at styrke hospitalets kommunikation med patienter og pårørende. Konkret bliver Lene Christensen et vigtigt bindeled mellem hospitalet og pressen og medansvarlig for letforståelig kommunikation med patienterne og borgerne. Herudover bliver hun daglig leder af hospitalets kommunikationsafdeling. Hun starter i sit nye job 9. marts 2010.

 

Lene Christensens faglige ballast er en journalistuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole og knap 10 år i mediernes frontlinje som reporter, redaktør og studievært på TV2’s regionalstation i Holstebro. Igennem sit arbejde har hun selvsagt beskæftiget sig med Region Midtjyllands politiske struktur og hospitalsområdet i det midtjyske. På ledelsesfronten tæller hendes erfaring som mellemleder på tv-stationen – og at hun er certificeret coach og for øjeblikket i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Kommunikationsrådgivning har hun erfaring med bl.a. som medunderviser på tv-stationens kurser i medietræning.

 

Som datter af en børnesygeplejerske er Lene Christensen opflasket med sygehusverdenen under sin opvækst i Frederikshavn. Hun bor nu på 11. år i Viborg, er gift med Jens Ole Sørensen, som er journalist på P4 Midt & Vest, og er mor til en datter på fem. I fritiden prioriteres familie og venner højt, men der skal også være tid til motion og bestyrelsesarbejde – og til arbejde i hus og have.

 

Om skiftet fra studievært til offentligt ansat kommunikationschef siger Lene Christensen, at hun nærer et stort ønske om at koncentrere sine kompetencer, sit engagement og sin energi på ét bredt fokusområde.


- Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup vil være et helt rigtigt bassin for en fisk som mig. Masser af kommunikation, kontakt, mennesker, historier og muligheden for fortsat at tænke i levende billeder, siger hun.


Flere oplysninger
Hospitalsledelsen, telefon direkte 8927 2556.