Region Midtjylland ansætter procentuelt flere medarbejdere med opgaver inden for direkte patient- og borgerbetjening end administrative medarbejdere. En analyse fra Cepos tæller fejlagtigt psykologer og hospitalsfysikere med som administrative medarbejdere.
Region Midtjylland ansætter procentuelt flere medarbejdere med opgaver inden for direkte patient- og borgerbetjening end administrative medarbejdere. En analyse fra Cepos tæller fejlagtigt psykologer og hospitalsfysikere med som administrative medarbejdere.


Antallet af administrative medarbejdere i Region Midtjylland er vokset med 11,2 procent fra januar 2007 til oktober 2009. Ikke med 26,1 procent, som en analyse fra tænketanken Cepos hævder. Analysen fik stor omtale i Jyllands-Posten den 8. februar.

Talmaterialet stammer fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Analysen giver fejlagtigt et billede af Region Midtjylland som en organisation med et voldsomt administrativt vokseværk på bekostning af sygeplejersker, læger, sosu-assistenter, pædagoger og andre med opgaver inden for behandling og pleje.

Går man tallene fra Det Fælleskommunale Løndatakontor efter i sømmene, viser det sig, at kategorien ’administrative stillinger’ også omfatter fx psykologer, farmaceuter, hospitalsfysikere og kemikere. Alle med opgaver i tæt relation til behandling og pleje. Alene på den konto bør en stigning på 103 fuldtidsstillinger ikke tælle med som administrative.

Samtidig havde Region Midtjylland 1. januar 2007 den udfordring, at ca. 125 fuldtidsstillinger i administrationen var ubesatte. Det skyldtes, at mange medarbejdere med kommunalreformen fik væsentligt længere til deres job og derfor havde valgt at arbejde andetsteds. Disse ubesatte stillinger er gradvist fyldt op og kommer i statistikken til at se ud som en vækst i administrative stillinger.

Desuden ændrede Løndatakontoret 1. januar 2009 opgørelsesmetode mht. beregningen af fuldtidsbeskæftigede for ansatte i flexjob. Det giver en kunstig stigning i antallet af administrative fuldtidsstillinger i Region Midtjylland på 86. For det andet tæller forskningsstillinger på Århus Sygehus først med fra januar 2009. Det forhøjer kunstigt antallet af administrative fuldtidsstillinger i Region Midtjylland med 49.

Konklusionen er, at den administrative vækst ligger på 11,2 procent, mens væksten for alle ansatte ligger på 11,5 procent.

 

- Det er fair at sætte spot på, om den offentlige sektor opbygger papirkongeriger på bekostning af den direkte hjælp til syge og handicappede. Men vi vil gerne måles på fair vilkår. Når vi i Region Midtjylland fx ansætter psykologer i stedet for de psykiatere, som vi har stor mangel på, bedriver vi ikke administrativt vokseværk. Nej, så sikrer vi en helt nødvendig opgaveglidning mellem faggrupper. Her kunne jeg ønske mig, at medierne var lidt mere bevidste om, hvilken vogn de bliver spændt for. Det er tilladt at spørge kritisk ind til tal, inden man trækker de store overskrifter af stald, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Administrationen vokser – men ikke på det centrale niveau i regionshusene. Væksten sker på hospitalernes behandlingsafdelinger, i psykiatrien og på de sociale institutioner. Der er tre hovedforklaringer på, at administrationen vokser. For det første ansætter driftsområderne flere akademikere og mere kontorpersonale med det mål at flytte administrative opgaver væk fra lægen og sygeplejersken, så de bedre kan koncentrere sig om behandling og pleje af patienter mv. Derudover er der et stadigt stigende dokumentationsbehov.

- Vi løser flere opgaver selv i stedet for at købe hos konsulentfirmaer, hvor prisen er mange gange dyrere. Og vi styrker de fælles funktioner som it-området og indkøbsområdet, for de giver både besparelser og effektivisering, siger Bent Hansen.

- Og så kunne jeg da ønske mig, at regeringen anerkender, at det ikke er uden administrative omkostninger at indføre store projekter som Den Danske Kvalitetsmodel. Den slags koster på den administrative side.

Han peger på, at en stor rapport fra Deloitte i 2009 bestilt af Finansministeriet og Danske Regioner viser, at regionerne er langt mere effektive end statens departementer og styrelser. Undersøgelsen fra Deloitte viser, at regionerne skulle ansætte mindst 1.250 mennesker mere og bruge cirka 650 millioner kroner ekstra, hvis deres effektivitet var på samme niveau som statens.

 


Flere oplysninger