Skolekridt og skiffertavler er blevet udskiftet med computere og interaktive tavler i de specialskoler, som Region Midtjylland driver på syv regionale døgninstitutioner. Det sker som led i udviklingsprojektet ”Den interaktive tavle”.
Skolekridt og skiffertavler er blevet udskiftet med computere og interaktive tavler i de specialskoler, som Region Midtjylland driver på syv regionale døgninstitutioner. Det sker som led i udviklingsprojektet ”Den interaktive tavle”.


Skolestyrelsen under Undervisningsministeriet har skudt 450.000 kroner i projektet, mens Region Midtjylland selv bidrager med et tilsvarende beløb.

Med de interaktive tavler får eleverne mulighed for at lære ved hjælp af billeder og lyd. Samtidig får eleverne lettere ved at vise, hvad de har lært ved hjælp af videoklip eller lydoptagelser. Formålet med projektet er at undersøge, om døgnanbragte børn og unge med massive indlæringsvanskeligheder kan få mere ud af undervisningen, hvis den bliver understøttet af moderne teknologi.

- Mange af eleverne har svært ved at overskue bunker af løse papirer. Med den interaktive tavle kan læreren blandt andet gemme undervisningen på computeren, så eleverne senere kan hente materialet frem og reflektere over det, der blev skrevet på tavlen, fortæller Marie Hultberg, der er undervisningsfaglig konsulent i Region Midtjylland og koordinator for projektet.

Projektet med de interaktive tavler vil blive evalueret løbende gennem det næste halve år. Lærerne fra de syv specialskoler indgår desuden i et netværk, som udveksler erfaring undervejs i forløbet.

Foto
Billedet er taget på den interne skole på Oustruplund af Jens Peter Hansen.

Flere oplysninger
  • Projektkoordinator Marie Hultberg, tlf. 2961 3956 / marie.hultberg@ps.rm.dk
  • Kontorchef Per Nielsen Elb, tlf. 8728 4943 / 3060 0349