Cheflæge Per Østergaard Jensen forlader sin stilling som cheflæge ved Hospitalsenhed Vest.

 

Per Østergaard Jensen skal fremover assistere Danske Regioner med forhandlinger m.v. i forhold til de private hospitaler i Danmark. Samtidig skal Per Østergaard Jensen arbejde med at effektivisere Region Midtjyllands brug af private hospitaler.

- Per Østergaard Jensen har været en helt central figur i arbejdet med skabe et sammenhængende sundhedssystem i den vestlige del af Region Midtjylland. Det er velkendt blandt sundhedsprofessionelle, at uden Per Østergaard Jensens og den øvrige hospitalsledelses utrættelige og engagerede indsats ville problemerne for Hospitalsenhed Vest have været helt uoverskuelige, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Siden 1. juni 2001 har Per Østergaard Jensen været en del af ledelsen af sundhedsvæsenet i det tidligere Ringkøbing Amt. Og siden regionsdannelsen har han været cheflæge for de fem vestjyske hospitaler, der indgår i Hospitalsenhed Vest.

Per Østergaard Jensen har nu ønsket at forlade chefstolen, efter beslutningen om det nye hospital i Gødstrup er bekræftet af det nyvalgte regionsråd og efter at hospitalsenheden Vest som det første hospital i Danmark har etableret en fælles akut modtagelse i Herning og en akutafdeling i Holstebro.

- Cheflæge Per Østergaard Jensen har arbejdet hårdt for at sikre specialiserede behandlinger i den vestlige del af regionen. Han har sin store del af æren for, at kvaliteten af behandlingerne i regionen er på et højt niveau. Der har været megen blæst om hospitalsfunktionerne i Vestjylland. Det aftvinger dyb respekt for Per og den øvrige hospitalsledelse, at de undervejs har kunnet holde ambitionerne og gejsten, så vi målrettet har kunnet gå efter at forbedre behandlingsindsatsen i hele det vestjyske område, siger Bent Hansen.

Per Østergaard Jensen vil gradvis overgå til sine nye funktioner og vil 1. juni helt overgå til sine nye funktioner i Regionshuset Viborg, hvor arbejdet med udbud af behandlinger og samspillet med privathospitalerne bliver et fokusområde.

Stillingen som cheflæge i Hospitalsenhed Vest vil hurtigst muligt blive slået op.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen Tlf. 8728 5010 / 4031 3707