De voldsomme, økonomiske udfordringer på det sociale område kræver nye veje at gå. Region Midtjylland og Århus Kommune tager nu det første skridt og etablerer et nyt center i Århus
De voldsomme, økonomiske udfordringer på det sociale område kræver nye veje at gå. Region Midtjylland og Århus Kommune tager nu det første skridt og etablerer et nyt center i Århus, der skal udvikle og nytænke specialiserede sociale tilbud, så de bliver mere effektive.

Tanken bag etableringen af centret er, at udvikle nye og videreudvikle eksisterende specialiserede sociale tilbud, hvilket især er indenfor områderne: Voksne med handicap, sindslidende samt udsatte børn og unge.

Det er en klar forventning og ambition, at centret med tiden vil kunne levere en mere effektiv indsats over for målgrupperne, og at der dermed enten vil kunne ydes mere for de samme ressourcer som i dag. Eller alternativt det samme for færre ressourcer end i dag.

- Kommuner og regioner presses voldsomt i disse år af en kraftigt stigende efterspørgsel på specialiserede tilbud på socialområdet. Samtidig har vi en forpligtelse til at sikre den faglige kvalitet i de sociale ydelser, som vi leverer. Ofte kommer den faglige kvalitet under pres for at få pengene til at slå til, og derfor er der brug for fremadrettet at udvikle de sociale tilbud, så vi hele tiden sikrer, at hver eneste krone, som vi bruger på de specialiserede sociale tilbud, bruges optimalt, siger Hans Halvorsen, socialrådmand i Århus Kommune. 

- Det er positivt, at Region Midtjylland og Århus Kommune sammen iværksætter et fælles udviklingsarbejde, som sker med basis i fortsat regional drift af sociale tilbud. Jeg ser frem til et godt samarbejde, som sigter målrettet mod at drive og udvikle faglige løsninger, der kan imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde både fagligt og økonomisk, siger Bent Hansen (A), regionsrådsformand, Region Midtjylland.

Udviklingen af nye og videreudviklingen af eksisterende tilbud i Århus Kommune og Region Midtjylland skal ske med udgangspunkt i de metoder og tilgange, som har vist sig at have den største effekt.

Derudover er det målet, at centret også understøtter, at der i langt højere grad end i dag udføres forskning, som er direkte rettet mod anvendelige løsninger og er tæt på den daglige virkelighed i kommunerne og regionerne.

Endelig får centret til opgave at styrke dokumentationsarbejdet gennem udvikling og drift af et fælles koncept for dokumentation af de enkelte sociale tilbud.

Centret finansieres gennem en del af de udviklingsmidler, der er afsat i rammeaftalen mellem kommunerne og Region Midtjylland, og andre kommuner – samt øvrige interesserede parter –, der deler Region Midtjyllands og Århus Kommunes ambition om at fokusere på faglige nytænkning og metodeudvikling af den sociale indsats, indbydes til at tilslutte sig centret.

Aftalen mellem Region Midtjylland og Århus Kommune er indgået under forbehold for godkendelse i regionsrådet og i Århus Kommunes Byråd.

Flere oplysninger

Region Midtjylland

Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707
Direktør Anne Jastrup, tlf. 4082 1165
Socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen, tlf. 3060 0348

Århus Kommune
Socialrådmand Hans Halvorsen, tlf. 2166 8303
Direktør Erik Kaastrup-Hansen, tlf. 8940 3500
Pressekonsulent Michael Schrøder, tlf. 8940 3412