Tre rømninger fra Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov får psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland til bede Kriminalforsorgen give en vurdering af sikkerhedenTre rømninger fra Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov i løbet af de seneste seks uger får nu psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland til at rette henvendelse til Kriminalforsorgen for en ekstern vurdering af sikkerheden på afdelingen og hospitalsområdet.


Formålet med henvendelsen er, at drage nytte af Kriminalforsorgens viden og erfaring omkring sikkerhedsforhold.

Den eksterne vurdering skal være med til at afklare, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan lade sig gøre at begrænse antallet af rømninger fremover.

De tre rømninger har været omtalt i pressen.

Flere oplysninger
  • Ledende overlæge Trine Arngrim, tlf. 7789 2940
  • Ledende oversygeplejerske Mette Krøyer tlf. 7789 2940
  • Chefsygeplejerske Claus Graversen, tlf. 8728 4243