Region Midtjylland har udnævnt Frank Skriver Mikkelsen til ny projektdirektør for Det Nye Universitetshospital i Skejby.


Region Midtjylland har udnævnt Frank Skriver Mikkelsen til ny projektdirektør for Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Frank Skriver Mikkelsen, 41 år, er i dag centerchef for Kræftcenteret på Århus Sygehus. Han er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har tidligere været planlægningschef på Århus Sygehus. Han starter i sit nye job 1. maj 2010.
Udnævnelsen kommer, efter den nuværende projektdirektion har meddelt, at de finder, at der nu er en passende anledning til at justere på projektets organisation.

Projektets ledelse har afleveret det omfattende projektmateriale, som regionsrådet skal indsende til regeringen og regeringens rådgivende udvalg for sygehusbyggeri. Projektafdelingen skal i gang med den første del af realiseringsfasen, og det gør det hensigtsmæssigt at tilpasse organisationen. Hospitalsdirektør Villy Helleskov har således meddelt, at han ønsker at gå på pension til sommer, og projektdirektør Morten Weise Olesen har i samme forbindelse ønsket at overgå til en stilling som specialkonsulent i projektet.

- Vores hidtidige projektledelse har udført en vanskelig opgave under stort tidspres. Jeg har stor respekt for deres arbejde, og det er nu lykkedes at afslutte en vigtig fase i projektforløbet. Det er et flot resultat, der ligger klar til at blive sendt til regeringen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Der er god grund til at takke hospitalsdirektør Villy Helleskov for mange års godt arbejde, først som hospitalsdirektør i Skejby og siden i byggeprojektet. Ligeledes er jeg glad for, at Morten Weise Olesen fortsat er engageret med sin store viden i dette kæmpeprojekt, siger Bent Hansen.


Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Centerchef Frank Skriver Mikkelsen 8949 1640 / frankmikk@rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer