Danske Regioners generalforsamling bliver sendt direkte på nettet. Via www.regioner.dk kan du torsdag blandt andet følge formand Bent Hansens mundtlige beretning og regeringens hilsen.Danske Regioners generalforsamling bliver sendt direkte på nettet. Via www.regioner.dk kan du torsdag blandt andet følge formand Bent Hansens mundtlige beretning og regeringens hilsen.

Fra klokken 13.30 vil du kunne følge den formelle del af generalforsamlingen, hvor der blandt andet vil være aflæggelse af regnskab samt debat om formandens beretning.

Dagen sluttes af med en debat fra kl. 15.45 til 17.30 om, hvordan Danmark kan præstere et sundhedsvæsen i international topklasse set i forhold til de nuværende økonomiske udfordringer.

Oplægsholderne er Jan Leschly, tidligere direktør for SmithKline Beecham, medlem af bestyrelsen hos American Express, Viacom, Mærsk og Dynavax Technologies Corporation, samt Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der er professor ved Københavns Universitet og overvismand for De Økonomiske Råd. Ordstyreren er journalist Mette Vibe Utzon.

Fredag vil du fra kl. 10.00 til 12.00 kunne følge konferencen om udviklingen af sundhedsområdet i det norske fylkeniveau set i et skandinavisk perspektiv.

Oplægsholderne er Niels Frederik Wisløff, der er medlem af ekspertgruppen om en sammenhængende sundhedstjeneste i Norge, og Odd Søreide, der er medlem af styregruppen for prioriteringsprojekter i Norge.