Regionsrådet i Region Midtjylland har sendt et forslag til en akutplan for Nordvestjylland i høring. I den anledning er der tirsdag den 6. og mandag den 12. april arrangeret borgermøder i hhv. Lemvig og på Thyholm. I Lemvig kan interesserede se en lægehelikopter.


Hvilke skader skal et akuthus i Lemvig kunne behandle? Hvilken hjælp skal der være til borgerne i den nordvestlige del af Region Midtjylland, når akuthospitalet i Gødstrup er bygget færdigt?

Lokal hjælp og helikopterdækning
Regionsrådet har sendt et forslag til akutberedskab for Nordvestjylland i høring til den 17. april 2010.

Forslaget består i hovedtræk af tre elementer:

  1. Et døgnåbent akuthus i Lemvig, hvor personalet kan behandle mindre skader og lettere tilstande. Akuthuset er også base for en døgndækkende akutbil. 
  2. En akutklinik i Holstebro som holder åben fra kl. 8-22. 
  3. En national helikoptertjeneste, som kan bidrage til at øge trygheden i yderområderne, herunder i Nordvestjylland.

Hvor foregår borgermøderne?
Borgermødet i Lemvig tirsdag den 6. april begynder kl. 19.00 og varer til ca. kl. 21.30. Det finder sted i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Christinelystvej 8, Lemvig.

Borgmester Erik Flyvholm (V) og formand Region Midtjyllands Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler Carl Johan Rasmussen (S), byder velkommen, hvorefter direktør Leif Vestergaard Pedersen præsenterer forslaget til akutberedskab i Nordvestjylland.

Senere fortæller læge Troels Martin Hansen om den hjælp, vi kan forvente af akutbil, ambulance og helikopter. Ordstyrer for aftenens debat er Ebbe Ravn Sørensen.

Se programmet for borgermødet i Lemvig

 

Borgermødet i Hvidbjerg foregår mandag den 12. april ligeledes fra kl.19.00 til ca. kl. 21.30. Adressen er Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, Thyholm.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) og formand Region Midtjyllands Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler Carl Johan Rasmussen (S) byder velkommen, hvorefter direktør Leif Vestergaard Pedersen præsenterer forslaget til akutberedskab i Nordvestjylland.

Senere fortæller lægelig chef Erika F. Christensen om den hjælp, vi kan forvente af akutbil, ambulance og helikopter. Ordstyrer er Anni Svinth.

I Hvidbjerg er der fremvisning af ambulance og akutlægebil. Af praktiske grunde er det endnu usikkert, om det også kan lade sig gøre at præsentere en lægehelikopter på mødet i Hvidbjerg.

Se programmet for borgermødet i Midtpunktet, Hvidbjerg 


Kom helt tæt på

Gæster, der kommer i god tid inden kl. 19, får mulighed for at komme helt tæt på ambulance, akutlægebil og lægehelikopter. Materiellet er til stede, så længe møderne varer.

Fakta

Tidsplan for den politiske behandling og offentlige høring

6. april
Borgermøde i Lemvig Idræts- og Kulturcenter

12. april
Borgermøde i Midtpunktet, Hvidbjerg, Thyholm

17. april
Høringsfristen udløber kl. 12.00

26. maj
Det endelige planforslag bliver behandlet og formentligt vedtaget af Regionsrådet.


Pressebilleder 

Flere oplysninger

  • Formand for Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S), tlf. 8691 4657 / 2068 1836 
  • Direktør i Region Midtjylland Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316 
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer