Folketingsretsudvalg tager mandag 22. marts 2010 turen til Østjylland, hvor der er planlagt besøg på Region Midtjyllands sikrede døgninstitution Grenen.


Folketingets retsudvalg tager mandag 22. marts 2010 turen til Østjylland, hvor der er planlagt besøg på Region Midtjyllands sikrede døgninstitution Grenen.

Under besøget vil politikerne møde nogle af de anbragte unge på henholdsvis åbne, sikrede og særligt sikrede afdelinger. Samtidig får politikerne mulighed for at danne sig et indtryk af det specialiserede socialpædagogiske arbejde, der finder sted på sikrede institutioner.

Et tema for mødet er sammenhæng, stabilitet og kvalitet i et anbringelsesforløb af kriminelle unge. Grenen har gennem en årrække gennemført sammenhængende forløb for unge, der er blevet idømt en toårig ungdomssanktion. Undersøgelser har vist at netop sammenhæng og stabilitet i sanktionsforløbet formindsker risikoen for, at de unge falder tilbage i kriminalitet.

Retsudvalgets besøg omfatter derudover besøg på et privat opholdssted og en ungdomsinstitution under Kriminalforsorgen.

Fakta
• Grenen er en sikret døgninstitution for unge, der er anbragt på foranledning af en dommer eller de sociale myndigheder.
• Grenen består af både åbne, sikrede og særligt sikrede afdelinger.

Flere oplysninger

Socialchef i Psykiatri og Social Charlotte Rosenkrantz Josefsen  8728 4202