3. marts er der ”Kick-off” møde for en ny tjekliste der skal gøre kirurgien i Region Midtjylland endnu sikrere.
3. marts er der ”Kick-off” møde for en ny tjekliste der skal gøre kirurgien i Region Midtjylland endnu sikrere.

”Det tager kun ét minut, gør kirurgien endnu sikrere og så gør det rigtig meget for teamsamarbejdet.” Sådan lyder erfaringen fra de hospitaler i Region Midtjylland. der har pilottestet en tjekliste for sikker kirurgi.

Et ”Kick-off” møde på onsdag den 3. marts markerer, at alle hospitaler i Region Midtjylland nu er klar til at tage tjeklisten i brug.

Afdelingschef Hans Peder Graversen forklarer, at tjeklisten er et stykke papir med en række tjekpunkter, der kort og præcist sikrer, at alle relevante informationer er til stede før, under og efter en operation.

- På mange operationsstuer vil tjeklisten først og fremmest betyde en bedre systematik af nogle af de ting, man i forvejen gør, siger han.

Øger sikkerheden
Alligevel har det vist sig, at den lille ændring, som sikker-kirurgi tjeklisten indebærer, nedsætter graden af komplikationer og øger overlevelsen efter en operation. En videnskabelig artikel baseret på studier i flere lande viser, at graden af komplikationer faldt fra 10 pct. – 7 pct., ligesom der også så ud til at være et lille fald i dødeligheden efter tjeklisten blev introduceret.

- Vi har tilpasset tjeklisten til danske forhold efter anbefaling fra WHO, der har fået dokumenteret tjeklistens betydning for patientsikkerheden, siger Hans Peder Graversen.

I Danmark er Region Midtjylland i front med at indføre listen. Enkelte andre hospitaler i de andre regioner arbejder også med den. Men Region Midtjylland bliver den første region, hvor tjeklisten bliver fast procedure.

Fakta
Med tjeklisten i hånden får operationsteamet blandt andet styr på:

Før operationen:
- Om patienten har allergi, vanskelige luftveje eller risiko for blodtab

Umiddelbart inden operationen:
- Om patientens identitet, operationssted, behov for forebyggende antibiotika og om relevante røntgen- eller skanningsbilleder er på plads

Inden patienten forlader operationsstuen:
- At optælling af instrumenter og service er OK, mærkning af udtagne prøver er OK og at planen for patientens videre behandling er på plads

• Inden ”Kick-off” mødet 3. marts har flere hospitaler allerede brugt tjeklisten. Enten som pilotprojekt – eller i fuld skala.

Læs mere om tjeklisten ”sikker kirurgi”

Se selve tjeklisten


Pressen velkommen
Pressen er velkommen til ”kick-off” mødet. Her vil blandt andet blive vist en film, der beskriver, hvordan tjeklisten fungerer.

Mødet finder sted
3. marts kl. 13.30 – 15.30
Århus Universitetshospital. Skejby,
Auditorium B, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N

Tilmelding til Henriette A. Eriksen telefon 87 28 48 47 / henriette.eriksen@stab.rm.dk

Henriette A. Eriksen kan desuden hjælpe med at formidle kontakt til afdelinger, der har erfaring med brug af tjeklisten.

Flere oplysninger
Afdelingschef i Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland, Hans Peder Graversen 8728 4840 / 24276117 / hanspeder.graversen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer