Region Midtjyllands 25.000 medarbejdere og deres gode idéer skal bringe regionen i front.Region Midtjyllands 25.000 medarbejdere skal bringe regionen i front.

Der er ingen tvivl om, at Region Midtjylland, som landets andre regioner er økonomisk presset i disse år og for øjeblikket står med en kæmpe udfordring for at få deres hospitaler til klare store besparelse. Men regionen kryber ikke bare i skjul. Den ønsker at komme udfordringerne i møde med ny og målrettet udvikling med en stor innovations.kampagne.

– Region Midtjylland ligger i top blandt landets hospitaler, når det gælder patienternes tilfredshed. Vi behandler et meget stort antal patienter til en konkurrencedygtig pris. Vi har kvalitet i behandlingen og vinder igen og igen i konkurrence med andre også private sygehuse. Det er det spor, vi skal fortsætte ud af, fastslår cheflæge Steen Friberg, der af Region Midtjylland har fået til opgave at sætte en ekstraordinær effektiv innovation i værk på alle regionens hospitaler.


Cheflæge Steen Friberg er regionens tovholder på innovations-kampagnen.

– Jeg har været rundt på alle hospitaler og fortalt om, hvad det er for skridt vi behøver, for at komme videre. Personalet er meget påvirket af de svære økonomiske realiteter, hvor de skal spare, men er trods dette også åbne for at vi skal udvikle os ud af problemerne. Vi – hospitalerne og deres mange engagerede medarbejdere – skal tænke nyt. Inden for de sidste par år er der udviklet meget nyt. Det er disse gode tanker, vi skal udvikle flere af, siger Steen Friberg, som indtil for et år siden stod i spidsen for Regionshospitalet Horsens. Et sted, hvor medarbejderne kom med mange ideer, som har båret frugt og givet stedet flere faglige priser.

– Denne kampagne var besluttet længe før det blev klart, hvilke økonomiske problemer hospitalerne står med. En af vores udfordringer gælder også, hvordan vi kan behandle en stadig større gruppe patienter, når vi ved, at der samtidig bliver færre arbejdsaktive. Derfor skal vi med nye tiltag og teknikker kunne behandle flere, bedre og mere effektivt. Til at hjælpe med at gøre ideerne til konkrete muligheder, kan vi trække på regionens innovationsfolk i MidtLab. Jeg er ikke i tvivl om, at ideerne vil kunne mærkes i det lokale, innovative erhvervsliv, mener Steen Friberg.

Regionens medarbejdere kan fra på mandag indsende deres hele og halve ideer fra medarbejderne via en særlig hjemmeside.
Politisk følges det videre udviklingsarbejde af et udvalg med regionsrådsmedlem Poul Müller (K) i spidsen.

Region Midtjylland har mere end 25.000 medarbejdere.
Kampagnen løber fra mandag den 22. marts.