Sundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er en oplagt mulighed for at justere sundhedsvæsenet, så det passer til borgernes behov, mener Sundhedsbrugerrådet.
Sundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du det?” er en oplagt mulighed for at justere sundhedsvæsenet, så det passer til borgernes behov. Derfor opfordrer Sundhedsbrugerrådet for Region Midtjylland de borgere, der har fået et spørgeskema, til at fylde det ud og sende det ind.

Sundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du de?” er en landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel og helbred. I Region Midtjylland har 52.400 borgere fra 16 år og op modtaget spørgeskemaet, og svarprocenten er i øjeblikket på godt 60.

- Det er slet ikke dårligt. Men der mangler især svar fra ældre borgere og mennesker med en anden baggrund end dansk og det kan give et skævt billede af de sundhedsproblemer, der fylder for befolkningen, siger næstformand i sundhedsbrugerrådet, Birgit Hagen.

Sundhed i bredden
Når Sundhedsbrugerrådet vælger at bakke op om spørgeskemaundersøgelsen, er det fordi den giver en god mulighed for at tilpasse sundhedsvæsenet til borgernes behov.

- Eksempelvis kan det være, man finder ud af, at borgerne i ét område af regionen har brug for at blive bedre til at gå til lægen, mens borgere andre steder har mere behov for at få gode muligheder for at leve ”det sunde liv” i form af gode udendørsarealer og sportstilbud, siger Birgit Hagen.

Hun mener, at undersøgelsen udmærker sig ved, at spørge til sundhed i en bredere sammenhæng. Udover de almindelige spørgsmål om folks helbred og livsstil, bliver de spurgt, om de har været udsat for voldsomme begivenheder, om de har haft brug for hjælp og eksempelvis om de har været sygemeldt i længere tid.

- Undersøgelsen er netop vigtig fordi den bruger en bredere sundhedsforståelse, så man får nogle af de ting med, der har betydning for, om folk trives, siger Birgit Hagen.


Fakta
• Spørgeskemaet er sendt til 2.500 personer fra hver kommune. Dog 8.300 fra Århus Kommune

• Undersøgelsen i Region Midtjylland gennemføres af regionens Center for Folkesundhed i samarbejde med de 19 kommuner i regionen.

• Undersøgelsen er en del af en national undersøgelse, så oplysningerne fremover kan sammenlignes på tværs af landet.

• Besvarelser på spørgeskemaer, der bliver sendt ind de næste par måneder vil stadig indgå i undersøgelsen.


Flere oplysninger
Næstformand for Sundhedsbrugerrådet Birgit Hagen 9747 2678/ 4063 6041 / birgit@hagen.ac

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside: http://www.rm.dk/sundhed/sundhedsbrugerrådSundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.