Psykiatrien i Region Midtjylland har taget endnu et nyt teknologisk arbejdsredskab i brug. Teletolkning via videokonference. Psykiatrien bruger i forvejen videokonference i mange andre samarbejdsrelationer.

Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Holstebro har gennemført den første patientsamtale med teletolkning via videokonferenceudstyr.

Under behandlingen sidder patient og behandler i Holstebro, mens tolken er med via videokonference fra sit kontor hos Tolketjenesten i Århus.

-Vi har tidligere benyttet teletolkning via telefon, men det giver patienten større tryghed at kunne se tolken på skærmen. Derudover giver det også en bedre tolkningen, fordi tolken kan se patientens kropssprog og formidle kulturelle forskelle til behandleren.

F.eks.ryster man i nogle kulturer på hovedet, når der menes ja, forklarer Elias Kristjansson, der er psykolog og leder af Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Holstebro.

Klinikken er med i et projekt under det danske sundhedsdatanet, der arbejder for at udbrede teletolkningen, og Elias Kristjansson forventer sig meget af ordningen.

Det åbner op for mange muligheder, blandt andet vil man få mulighed for at kunne koble sig op til en tolk via en bærbar computer på et hjemmebesøg hos patienten, fortæller han.

Psykiatrien langt fremme med brug af ny teknologi

Psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland har efterhånden stor erfaring med brug af videokonference i mange forskellige sammenhænge.

-Vores ambition er at være førende på området, og vi vil bruge ny teknologi, der hvor det kan hjælpe os til at effektivisere behandlingen og rationalisere arbejdsprocesserne både internt og i forhold til patienter og samarbejdspartnere, siger chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Udover at brugen af videokonference er med til at binde organisationen sammen, giver det også væsentlige besparelser i rejsetid, rejseomkostninger og CO2-udslip.

Billedtekst:
Psykolog Christian N. Lorentsen og sekretær Mette Spencer, Klinik for Traumatiserede Flygtninge tager kontakt til tolken via den bærbare computer.

Flere oplysninger
Psykolog Elias Kristjansson leder af Klinik for Traumatiske Flygtninge i Holstebro.Tlf: 9912 5620 / Elias.Kristjansson@ps.rm.dk

Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.Tlf: 8728 4243 / Claus.Graversen@ps.rm.dk