29-03-2010Der er forsigtig optimisme at spore i det midtjyske erhvervsliv. Ifølge en undersøgelse, som Region Midtjylland står bag, forventer hver tredje virksomhed at øge omsætningen i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det gælder 57 procent i videnservice-erhvervene.


Efter et år med generelt mismod begynder de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland nu at tro på fremtiden.
Det fremgår af en undersøgelse, som Region Midtjylland står bag. Blandt 500 adspurgte virksomhedsledere forventer 32 procent, at deres omsætning vil stige i dette kvartal i forhold til samme kvartal i fjor, mens 25 procent tror, at den vil være uændret.
Under halvdelen (43 pct.) venter fald i omsætningen.
Det er især inden for videnservice, at optimismen er vendt tilbage. Blandt videnservicevirksomhederne, der blandt andet omfatter pengeinstitutter, kreditforeninger, rådgivende ingeniører, ejendomsmæglere og reklamebureauer, taler 57 procent om en fremgang i omsætningen, mens det gælder 42 procent i hotel- og restaurationsbranchen.
Inden for byggeri og anlæg samt transport er stemningen dog stadig noget trykket – kun knap hver sjette virksomhed tror på øget omsætning.

Færre ansatte i byggeriet
Forventningerne til en øget omsætning har dog endnu ikke fået virksomhederne til at lede efter nye medarbejdere i større stil.
Kun 13 procent af de adspurgte virksomheder venter at ansætte flere medarbejdere, mens 53 procent tror på yderligere reduktion af staben i indeværende kvartal i forhold til samme kvartal i fjor.
Således venter hele 77 procent af virksomhederne inden for byggeri og anlæg at skulle uddele fyresedler. I denne branche har to ud af tre i forvejen fyret folk.
Totalt set har halvdelen af virksomhederne i løbet af det seneste halve år afskediget medarbejdere ”som følge af den økonomiske situation i Danmark”.


Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag