Omkring 300 borgere deltog i Region Midtjyllands borgermøde om akutberedskabet i Nordvestjylland. Forslaget er i høring frem til 17. april.Armene var overkors, og skepsisen fremherskende blandt de omkring 300 deltagere i Region Midtjyllands borgermøde i Hvidbjerg mandag aften.


Emnet var regionsrådets forslag til akutberedskab i Nordvestjylland, som er i høring frem til 17. april, og mødet var arrangeret i samarbejde med Struer Kommune.

- Mange af os, kunne nok have ønsket, det handlede om placeringen af et sygehus, sagde Struers borgermester Niels Viggo Lynghøj (S) i sin velkomst.

Men som han ser det, er den beslutning taget. Og selvom han ikke er enig, lagde han vægt på, at debatten nu kommer til at handle om, hvordan området får et godt og trygt akutberedskab, der kan bøde på den længere afstand til akuthospitalet.

Det formål var Carl Johan Rasmussen (S), formand for regionens rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, enig i.

- Emnet i aften er, hvordan der sikres hurtig og relevant hjælp på skadesstedet, sagde han.

Spørgsmål på mail

borgermødeDet emne var der da også krudt nok i til at overskride den programsatte tid med en halv time. Spørgsmålene og kommentarerne fra borgerne var mange. To af dem kom ind per mail fra borgere, der fulgte mødet hjemme fra deres computer.

I et forsøg på at give så mange som muligt lejlighed til at deltage i debatten, blev mødet transmitteret via en web-forbindelse, og kan også genses fra regionens hjemmeside.

Mange af spørgsmålene afspejlede en oplevelse af, at borgerne på Thyholm får en dårligere betjening og hjælp ved sygdom og ulykker end resten af landet. Som en af deltagerne sagde: ”Hvorfor skal alle borgere i Danmark ikke have samme behandling”.

Tryghed som omdrejningspunkt

Borgerne var også interesserede i at vide, hvad en akutbil og en ambulance kan, om det er trygt nok, hvor hurtigt hjælpen kan være fremme og om det overhovedet er sandsynligt, at en helikopter bliver en del af beredskabet.

De fem politikere i panelet: Carl Johan Rasmussen (S), Jette Skive (DF), Jakob Ilsøe Klærke (SF), Ulla Didrichsen (V) og Ove Nørholm (K). Svarede efter bedste evne og gav alle udtryk for, at de var glade for at få lov at høre borgernes bekymringer.

Som Ove Nørholm sagde:
- Vi kan godt forstå, I er utrygge, når der bliver længere til hospitalet. Vi har heller ikke været gode til at forklare, hvad vi sætter i stedet. For eksempel om alt det, man kan gøre i en moderne ambulance i dag.

Indgår som høringssvar
Borgermødet er et af tre borgermøder i forbindelse med høringen af regionesrådets forslag til plan for det akutte beredskab i Nordvestjylland. Spørgsmål og kommentarer fra borgermøderne indgår som en del af høringsvarene.

Dokumentation, video, billeder
Læs mere om planen for akutberedskab i Nordvestjylland, se billeder fra borgermødet og se - eller gense - mødet på webtransmissionen.

Gå ind på www.akutnordvest.rm.dk