Fem kommuner har sammen med Center for Folkesundhed i Region Midtjylland fået 4,3 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til bedre sundhed og trivsel for etniske minoritetsborgere.Fem kommuner har sammen med Center for Folkesundhed i Region Midtjylland fået 4,3 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden til bedre sundhed og trivsel for etniske minoritetsborgere.

Århus, Randers, Horsens, Holstebro og Herning kommuner holder i dag det første møde sammen med Center for Folkesundhed. På dagsordenen står et nyt projekt, der skal fremme etniske minoriteters sundhed og trivsel. Borgere med tyrkisk, arabisk eller somalisk baggrund har nemlig et dårligere selvvurderet helbred og har eksempelvis oftere diabetes og psykiske sygdomme end den øvrige del af befolkning. Det er et problem for såvel den enkeltes livskvalitet som kommunens og regionens sundhedsudgifter.

Kreativ sundhed
- I en situation, hvor vores nye sundhedsminister klart melder ud, at vi ikke har de samme penge som tidligere, så må vi tænke nye, kreative tanker om, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt, siger Lars Krarup (V), der er borgmester i Herning Kommune og medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

- Lokalt i Herning Kommune har vi allerede prioriteret en sundhedsindsats for borgere med anden etniske baggrund. Vi er midt i et forløb, hvor vi uddanner 14 etniske sundhedsformidlere, der skal fungere som kobling mellem indvandrer hverdagslivet, foreningslivet og det offentlige sundhedsvæsen. Det regionale initiativ er således en overbygning eller et supplement, som kvalificerer vores sundhedsformidlere endnu mere. Og det samarbejde med forskningsinstitutioner, der er en del af det fælleskommunale projekt, vil være med til at give os værdifuld viden om, det vi gør, virker efter hensigten, mener Hernings borgmester.

Sundhed i nærmiljøet
Randers, Horsens og Holstebro Kommune har lignende erfaringer, som på samme måde vil indgå i at udvikle tilbuddene i de enkelte kommuner. Et af forbillederne for det overordnede projekt er diabetesskolen for etniske minoriteter i Gellerup i Århus, der igennem en årrække har haft stor succes. Projektet trækker ligeledes på de positive erfaringer, man har fået med forløbskoordinatorer for borgere med kræft.

- Erfaringen er, at en koordinator i nærmiljøet giver en god dialog med de etniske minoriteter om, hvordan de selv kan bidrage til et sundt og velfungerende liv. Samtidig kan koordinatoren sikre en sammenhængende indsats, så de etniske minoriteter lærer at bruge de eksisterende tilbud korrekt. De bliver integrerede, får mulighed for selvforsørgelse og undgår at blive vedvarende brugere af sundhedsvæsnet, siger Rådmand Dorthe Laustsen (SF), Århus Kommune.

Én at tale med
Ideen med projektet er at samle etniske minoriteter til enten gruppe- eller individuelle samtaler og ad den vej få indblik i den enkeltes historie og samlede problemstilling. Håbet er, at de trin for trin opnår fremskridt i deres sundhed og trivsel.

- Det handler om at bruge dialogen og samtalen til at blive klogere på handlemønstre og ressourcer. Etniske minoriteter har brug for en professionel samtalepartner, som også kan hjælpe dem med at forstå og navigere i det danske system. Der skal arbejdes med holdninger – både hos underviserne og de underviste, understreger antropolog Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.

Lighed i behandlingen skaber ulighed
Borgerne skal lære at forstå det danske sundhedsvæsen og de muligheder og begrænsninger, det indeholder. Samtidig skal deltagerne motiveres til at tage vare på deres egen sundhed.

- Det handler ikke om at lave særbehandling for minoriteter. Det handler om, at det ikke er alle, der har lige gode forudsætninger for at udøve god egenomsorg og udnytte eksisterende tilbud. Nogle kræver en ekstra hånd og viden som ikke er en naturlig del af den kultur de kommer fra. Behandler vi alle lige, bliver der skabt ulighed, påpeger Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, og afslutter:

- I sidste ende handler det om at lave nye tiltag, der giver større effekt for alle parter. Projektet vil fremme livskvalitet og trivsel for udsatte borgere og samtidig forhåbentlig reducere udgifter til hospitalsindlæggelser og sygedagpenge og give borgere med anden etnisk baggrund gode forudsætninger for korrekt brug af sundhedsvæsnet og frivillige organisationer. 

Flere oplysninger 
  • Center for Folkesundhed Inge Wittrup, ph.d., antropolog og sundhedskonsulent, tlf. 4023 6354 / 8728 4714 / inge.wittrup@stab.rm.dk 
  • Herning Kommune, Lene Sejerkilde, kommunikationsafdelingen, tlf. 9628 2645 / stals@herning.dk 
  • Horsens Kommune, Vibeke Juul, Kommunikation, tlf. 7629 2007 / 2260 4160 / byvj@horsens.dk
  • HolstebroKommune, Hans Herping, Kommunikationsteamet, tlf. 9611 7500 / 9611 7050 / Hans.Herping@holstebro.dk
  • RandersKommune, Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter, tlf. 5156 2262 / sub@randers.dk
  • ÅrhusKommunes Magistratsafdeling for Sundhed & Omsorg, Helle Erenbjerg, kommunikationsstaben, tlf. 2326 3544 / heer@aarhus.dk