tilhørere til borgermøde

I aften er der borgermøde om forslaget til akutplan for Nordvestjylland i Hvidbjerg. Mødet kan følges på Region Midtjyllands hjemmeside, da der transmitteres direkte fra mødet over internettet.

I aften, mandag den 12. april 2010, inviterer Region Midtjylland til borgermøde i Hvidbjerg om forslaget til akutberedskabet i Nordvestjylland. Mødet finder sted i 

Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm fra 19.00 - ca. 21.30.

Deltagerne i mødet får lejlighed til at debattere og stille spørgsmål til regionsrådets forslag til akutplanen for Nordvestjylland, ligesom mødet byder på information om, hvad det præhospitale beredskab kan.

Mens mødet varer, er det også muligt at følge borgermødet hjemme fra dagligstuen, da hele mødet transmitteres live på internettet på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk

Under mødet kan "seerne" sende en mail med spørgsmål til paneldeltagerne. Spørgsmål skal sendes til mailadressen: akutnordvest@rm.dk

- Det er vigtigt for os at høre borgernes mening om vores plan, så vi får et klart indtryk af, hvad der bekymrer dem, siger formand for regionens rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S). 
 
De, der møder op til mødet, får lejlighed til at se nærmere på en ambulance og en akutlægebil og tale med personalet om bilernes muligheder.

Se programmet for borgermødet i Midtpunktet, Hvidbjerg 

Fakta og baggrund
Den 17. marts sendte regionsrådet en plan for det akutte beredskab i Nordvestjylland i høring.

Baggrunden er, at den længste afstand til en akutmodtagelse i Nordvestjylland bliver 88 km, når det nye regionshospital i Gødstrup bliver bygget.

For at borgerne i Nordvestjylland stadig skal kunne føle sig trygge, foreslår regionsrådet, at det præhospitale beredskab i området styrkes.

Planen er i offentlig høring frem til den 17. april 2010.

Som led i høringen holder regionsrådet tre borgermøder i henholdsvis Lemvig (er afholdt), Hvidbjerg og Ulfborg.

Regionsrådet drøfter et endeligt planforslag den 26. maj.

Læs mere og hent baggrundsmateriale på www.akutnordvest.rm.dk

Tid og sted for borgermøderne i Hvidbjerg og Ulfborg:

Hvidbjerg:
Mandag den 12. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm

Ulfborg:
Onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Vestjydsk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg

Flere oplysninger
• Formand for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S), tlf. 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rr.rm.dk