Det sidste af i alt tre borgermøder om forslaget til akutplan for Nordvestjylland finder sted i Ulfborg i aften. Mødet kan følges på Region Midtjyllands hjemmeside, da der transmitteres direkte fra mødet over internettet.




Det sidste af i alt tre borgermøder om forslaget til akutplan for Nordvestjylland finder sted i Ulfborg i aften. Mødet kan følges på Region Midtjyllands hjemmeside, da der transmitteres direkte fra mødet over internettet.

I aften, onsdag den 14. april 2010, inviterer Region Midtjylland til borgermøde i Ulfborg om forslaget til akutberedskabet i Nordvestjylland. Mødet finder sted i

Vestjysk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg kl. 19 - ca. 21.30

Deltagerne i mødet får lejlighed til at debattere og stille spørgsmål til regionsrådets forslag til akutplanen for Nordvestjylland, ligesom mødet byder på information om, hvad det præhospitale beredskab kan.

Det er også muligt at følge borgermødet hjemme fra dagligstuen, da hele mødet transmitteres live på internettet på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk. Her finder du også en videooptagelse af det møde, der forleden blev holdt om forslaget til akutplan for Nordvestjylland i Hvidbjerg.

Under mødet kan "seerne" sende en mail med spørgsmål til paneldeltagerne. Spørgsmål skal sendes til mailadressen: akutnordvest@rm.dk

- Det er vigtigt for os at høre borgernes mening om vores plan, så vi får et klart indtryk af, hvad der bekymrer dem, siger formand for regionens rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S).

De, der møder op til mødet, får lejlighed til at se nærmere på en ambulance og en akutlægebil og tale med personalet om bilernes muligheder.

Se programmet for borgermødet i Ulfborg her

Fakta og baggrund
Den 17. marts sendte regionsrådet en plan for det akutte beredskab i Nordvestjylland i høring.

Baggrunden er, at den længste afstand til en akutmodtagelse i Nordvestjylland bliver 88 km, når det nye regionshospital i Gødstrup bliver bygget.

For at borgerne i Nordvestjylland stadig skal kunne føle sig trygge, foreslår regionsrådet, at det præhospitale beredskab i området styrkes.

Planen er i offentlig høring frem til den 17. april 2010.

Som led i høringen holder regionsrådet tre borgermøder i henholdsvis Lemvig (er afholdt), Hvidbjerg og Ulfborg.

Regionsrådet drøfter et endeligt planforslag den 26. maj.

Læs mere og hent baggrundsmateriale på www.akutnordvest.rm.dk

Tid og sted for borgermødet i Ulfborg:

Onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Vestjydsk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg

Flere oplysninger
• Formand for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S), tlf. 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rr.rm.dk