Regionsrådet for Region Midtjylland har netop vedtaget en plan for det akutte beredskab for Nordvestjylland.


Planen er Region Midtjyllands svar på de længere afstande, som en del af borgerne i den nordvestlige del af regionen får, når et nyt akuthospital i Gødstrup står klart som afløser for hospitalerne Herning og Holstebro.

Planen, som blev vedtaget af et flertal i regionsrådet, indeholder blandt andet en akutlægebil i Lemvig, døgnåbne akuthuse og en national helikoptertjeneste. Desuden lægger rådet vægt på at beholde sundhedsuddannelserne i Holstebro og at motorvejen mellem Herning og Holstebro bliver klar inden det nye hospital i Gødstrup er færdigt.
Samtidig fastslår regionsrådet, at der skal være fuld damp på hospitalerne i Herning og Holstebro, indtil et nyt hospital i Gødstrup står klart.

Med 88 km. fra Thyborøn til Gødstrup er der intet område i Region Midtjylland, der har tilnærmelsesvis lige så langt – Bortset fra de afstande, der bliver fra øerne til en fælles akutmodtagelse.

- Med planen sikrer vi de borgere, der har længst til et akuthospital, hjælp, når de bliver akut syge, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) og tilføjer:

- Hvor borgerne tidligere blev sikret akut hjælp i form af mange hospitaler, er hjælpen i dag nær i form af rullende beredskaber som ambulancer, akutbiler og forhåbentlig snart en helikopter. I dag begynder behandlingen jo allerede på skadestedet, og så er det vigtigt, at patienten kommer ind til en højtspecialiseret behandling, som kun de store hospitaler kan levere.

Penge til hospitalet
Med planen for det akutte på plads, var Regionsrådet samtidig klar til at vedtage en ansøgning til regeringens kvalitetsfond om penge til det nye hospital i Gødstrup.
Som led i efterårets finanslovsaftale for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, var en plan for det akutte beredskab i regionens nordvestlige del nemlig en forudsætning for at bevillige penge til det nye hospital.

Fakta

 • Fælleslisten og Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.
  Se ændringsforslag i udskrift fra mødeprotokollen.
 • Mødeprotekollen bliver vedlagt planen, når den bliver sendt til regeringen.
 • Den samlede beslutning og ændringsforslag er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside fra torsdag formiddag den 27. maj.
 • Planen for akutberedskabet i Nordvestjylland (PAN) er et supplement til akutplanen for Region Midtjylland og andre planer på sundhedsområdet.
 • Med planen kommer akutberedskabet til at indeholde følgende elementer:

Nyt med PAN 

 • Akuthus / akutklinik
  • Døgnåbent akuthus i Lemvig bemandet med akut- eller behandler-sygeplejersker
  • Døgnåben akutklinik i Holstebro læge-dækket og bemandet med behandler-sygeplejersker
 • Sundhedshus
  • Der stiles efter at etablere et sundhedshus i Holstebro i samarbejde med relevante parter
 • Helikopter
  • Planen forudsætter en døgndækkende, national helikopter-tjeneste til at betjene området
 • Nødbehandlere
  • I forbindelse med sundhedsaftalerne iværksættes dialog med kommunerne i området om ”first responders” / nødbehandler-ordninger. Ordningerne kan fx tage udgangspunkt i de beredskaber, der er forankret omkring lokale brandstationer
 • Motorvej
  • Det er regionsrådets forventning, at en motorvej på strækningen Herning-Holstebro etableres inden hospitalet i Gødstrup er færdigt.
 • Sundheds-uddannelser
  • Det ligger regionsrådet på sinde, at den nuværende placering af sundhedsuddannelser i Holstebro ikke ændres.

Del af andre planer

 • Akutbiler
  • Lægebemandet, døgndækkende akutbil i Lemvig, Holstebro og Herning
 • Ambulancer
  • Ambulancer bemandet med ambulancebehandler og assistent eller paramediciner og assistent er placeret i Lemvig, Struer og Holstebro
 • Akuthospital
  • Nyt akuthospital i Gødstrup med speciallæger i front
 • Praktiserende læger
  • Praktiserende læger og vagtlæger er et væsentligt element i det akutte beredskab
 • AMK-Vagtcentral
  • Vagtcentral med sundhedsfagligt personale sørger for den rette indsats, og at de mest syge får den hurtigste hjælp.

 

 • Til efteråret gennemfører Region Midtjylland en evaluering af det præhospitale område. Her vil der blandt andet blive set på bemandingen af akutbilerne. 
 • Hent det forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, som regionsrådet behandlede på www.rm.dk under politik og regionsrådets møder.
 • Den endelige plan bliver offentliggjort snarest muligt på www.akutnordvest.rm.dk
 • Læs indstillingen i mødets dagsorden


Flere oplysninger