25-05-2010Banker og realkreditinstitutter gør det alt for dyrt og svært at låne penge uden for byområderne. Derfor må staten gribe ind, siger regionsrådsformand i Midtjylland Bent Hansen i et brev til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen.


Hvis regeringen virkelig vil arbejde for et Danmark i balance, er det på høje tid at sikre fair lånevilkår til dem, der vil stå for udviklingen uden for byområderne.
Det mener Regionsrådet i Region Midtjylland. På sit møde onsdag vedtog rådet at henvende sig til erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen for at få ham til at sætte ind over for de alt for vanskelige lånebetingelser, som virksomheder og institutioner støder ind i, når de vil etablere sig, udvide eller flytte uden for byområderne.

Forkert postnummer
”I den senere tid har vi set flere eksempler på, at banker og realkreditinstitutter diskriminerer ellers udmærkede og sunde projekter bare på grund af et ”forkert” postnummer. Enten vil de kun finansiere 50 procent af vurderingen, eller også lægger de et par ekstra procent på renten og de øvrige låneomkostninger. Det betyder, at alt for mange projekter falder til jorden eller må gennemføres under urimelige vilkår”, siger Bent Hansen.

Efterskole kunne
ikke låne

Det seneste eksempel er Fiskeri- og Søfartsefterskolen i Thyborøn, der selv havde skaffet 10 mio. kroner til en udbygning af skolens faciliteter, men ikke kunne låne den sidste million hos nogen af de adspurgte realkreditinstitutter.
Sagen endte med, at Regionsrådet i Region Midtjylland bevilgede den manglende million som et rente- og afdragsfrit lån.
”Det harmonerer jo ikke med de pæne ord om et Danmark i balance.
Vi har et stort og presserende behov for investeringer, der kan omsætte yderområdernes styrker og muligheder til vækst og erhvervsudvikling. Derfor har jeg anmodet ministeren om straks at tage initiativ til at sikre, at banker og realkreditinstitutter ikke lægger hindringer i vejen for investeringer og udvikling af virksomheder i yderområderne”, siger Bent Hansen.

Se Bent Hansens brev til Brian Mikkelsen

Billedtekst: Fiskeri- og Søfartsefterskolen i Thyborøn er et eksempel på en institution, der ikke kunne hente restfinansieringen til en udvidelse hos et kreditinstitut. Nu har Region Midtjylland ydet lånet på en mio. kroner – blandt andet for at sikre efterskolens fortsatte funktion som hovedleverandør til Fiskeriskolen og i det hele taget sikre uddannelsesmiljøet i et udkantsområde.


Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk