Lars Aarup Jensen er udnævnt til ny forstander på det regionale bo- og beskæftigelsestilbud, Hinnerup Kollegiet, for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser pr. 1. august. Forstanderen er dog ikke ny på autismetilbuddet, idet han siden 2001 har været stedfortræder på stedet.

Lars Aarup JensenLars Aarup Jensen overtager roret fra den mangeårige forstander Per Bøgh, som efter eget ønske har valgt at gå på pension.

Del af Hinnerup Kollegiet i 15 år
Den nye forstander er uddannet socialpædagog og kender Hinnerup Kollegiet indefra, idet han siden 1995 har været ansat på autismetilbuddet først som pædagog, senere som afdelingsleder og stedfortræder og senest udelukkende som stedfortræder.

- Jeg har nu været en del af Hinnerup Kollegiets historie i 15 år og glæder mig nu til som forstander at arbejde målrettet for at fastholde og udvikle vores evne til at være innovative, når det drejer sig om udvikling af tilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, så vi også fremover vil kunne tilbyde tilbud, der opleves som meningsfulde for vores brugere.

Siden Lars Aarup Jensen blev ansat på Hinnerup Kollegiet i midten af 90’erne, er der sket en stor udvikling i den pædagogiske indsats og i de metoder, personalet anvender på autismetilbuddet.

Hinnerup Kollegiet har i dag elleve afdelinger geografisk placeret i Hinnerup, Randers, Gødvad og Viborg og er desuden VISO-leverandør.

Kontakt
Forstander Lars Aarup Jensen, tlf. 2942 0545