Politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland tager idag hul på det arbejde, der i løbet af efteråret skal blive til et budget for sundhedsområdet i Region Midtjylland for 2011.Regionsrådet i Region Midtjylland kommer på hårdt arbejde, når der i løbet af sommer og efterår skal findes besparelser for 250 millioner kroner millioner kroner på budgettet for sundhedsområdet i 2011.


Politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland tager idag, tirsdag den 25. maj, hul på det arbejde, der i løbet af efteråret skal blive til et budget for sundhedsområdet i Region Midtjylland for 2011.

Opgaven er svær, for der skal spares 250 millioner kroner.
Det er politikernes opgave at finde ud af, hvor det gør mindst ondt at spare. For spares, det skal der.

I dag samles politikerne til budgetseminar i Regionsrådssalen i Viborg, hvor de bliver præsenteret for det sparekatalog, administrationen og hospitalerne har udarbejdet. Politikerne mødes igen den 21. juni for at drøfte sparekataloget.

Et sparekatalog er hel en vifte af muligheder for, hvordan man kan spare et vist antal penge. Der er altså tale om en opregning af muligheder, som politikerne kan tage stilling til. Politikerne kan også vælge at kassere spareforslagene fra administrationen og hospitalerne og erstatte dem med andre løsningsforslag.

Sparekataloget fra administrationen og hospitalerne indeholder sparemuligheder for 300 millioner kroner. Altså noget mere, end de 250 millioner kroner, som politikerne skal spare.

Hen over sommeren tager politikerne stilling til, hvor der skal spares.
Den 2. september 2010, mødes politikerne igen til budgetseminar for at drøfte, hvad de er nået frem til.

Budgettet skal være vedtaget senest den 1. oktober. Det står i loven.
I Region Midtjylland kommer budgettet – og vedtagelsen af det – på dagsordenen ved regionsrådsmødet den 29. september.

Inden politikerne vedtager budgettet, skal medarbejderne i Region Midtjylland høres. Det sker løbende over sommeren gennem Regions- og Hoved-Med-Udvalgene.

Du kan se meget mere om sparekataloget og arbejdet med budgetlægningen på www.RegionMidtjylland.dk