Borgerne bruger gerne sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Men den store efterspørgsel har en bagside: Regnskab 2009 for Region Midtjylland viser, at regionen har brugt 353 mio. kr. mere end aftalt med regeringen.
Borgerne bruger gerne sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Men den store efterspørgsel har en bagside: Regnskab 2009 for Region Midtjylland viser, at regionen har brugt 353 mio. kr. mere end aftalt med regeringen.


Efterspørgslen efter sundhedsydelser vokser: Mere ny dyr medicin, flere ambulancer og akutbiler, øget brug af det udvidede frie sygehusvalg og de praktiserende læger – alt sammen er det med til at presse regionens budget. Alene øget brug af praktiserende læger og medicin knyttet hertil kostede 138 mio. kr. mere end budgetteret.

- Den positive side af sagen er, at borgerne har fået rigtigt meget sundhed for pengene. Med økonomiaftalen for 2009 havde vi ’kun’ forpligtet os til en stigning på 3,5 pct. i forhold til 2008. Men hospitalerne har øget aktiviteten med hele 5,5 pct. Den slags kommer ikke ud af den blå luft. Det fortæller historien om et dygtigt og målrettet arbejde fra både ledere og medarbejdere, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han peger på, at også psykiatrien har behandlet mange flere patienter end året før. Ca. 1.300 flere patienter har fået psykiatrisk hjælp.

Underskuddet fra 2009 vil indgå i de forhandlinger med regeringen om budget 2011, som finder sted i juni.

- De seneste tre år har vi årligt gennemført besparelser på 250 mio. kr. på vores hospitaler. I mine øjne er der klart behov for, at regionerne og regeringen ved dette års økonomiforhandlinger ser hinanden dybt i øjnene og får fundet nogle mere intelligente og operationelle redskaber til at styre sundhedsøkonomien med, siger Bent Hansen.

Regional Udvikling og Socialområdet
Sundhedsområdet er ét af regionens tre såkaldte finansielle kredsløb.
På de to øvrige, regional udvikling og socialområdet, ser regnskabet anderledes positivt ud. På det regionale udviklingsområde er der et overskud på 36 mio. kr. Og på det sociale område, som kommunerne finansierer med regionen som driftsoperatør, er der et overskud til kommunerne på 18 mio. kr.

Fakta 

Regionen får penge til sine aktiviteter gennem bidrag fra staten og kommunerne. En del af bidragene er faste, mens andre bidrag er afhængige af regionens aktivitet på området. Det vil for eksempel sige, at en kommune ud over det faste årlige bidrag betaler et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere indlægges på et hospital.

Sundhedsområdet, regional udvikling og socialområdet er adskilt i tre finansielle kredsløb. Der kan ikke flyttes penge fra eksempelvis regional udvikling til socialområdet eller til sundhedsområdet.

Flere oplysninger