Fra forskning i smertebehandling på Regionshospitalet Holstebro og til forskning i kræftramte børns sociale relationer på Aarhus Universitetshospital, så stor er bredden i de 54 ansøgninger som netop tilsammen har modtaget knapt 4,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.


Fra forskning i smertebehandling på Regionshospitalet Holstebro og til forskning i kræftramte børns sociale relationer på Aarhus Universitetshospital, så stor er bredden i de 54 ansøgninger som netop tilsammen har modtaget knapt 4,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.


I 2010 uddeler Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i alt ca. 20 mio. til forskning i sundhedsfremme, behandling og rehabilitering på hospitalerne i såvel den østlige som den vestlige del af Midtjylland.

Smertebehandling i vest
Hospitalsenheden Vest har denne gang fået midler til tre projekter, og er således sammen med Regionshospitalet Viborg bedst repræsenteret i forhold til andre hospitaler udenfor Århus. Forskningslektor og ph.d. Emmy Brandt Jørgensen fra Regionshospitalet Holstebro ser gode perspektiver i de nye midler til hendes projekt i smerteforskning:

- I dag kan vi behandle smerter efter en operation meget effektivt. Men især blandt ældre og kvinder er der en tendens til ikke at fortælle sygeplejersken, når de har smerterne. Samtidig viser internationale forskningsstudier, at ubehandlet smerte kan udvikle sig til kronisk smerte hos en markant andel af patienterne. I samarbejde med forskere fra Deakin University i Australien vil jeg derfor forsøge at sætte fokus på, hvordan kvinder og ældre oplever smerterne og behandlingen. Jeg håber, at mit projekt kan være med til at sætte den vestlige del af regionen på landkortet indenfor forskningsområdet, fortæller Emmy Brandt Jørgensen.

Kræftramte børn i øst
Antropolog og projektleder Pia Løvschal-Nielsen fra MarselisborgCentrets Forsknings- og Udviklingsfunktion vil også bruge sine puljemidler til at sætte en dagsorden indenfor sundhedsforskning – men indenfor rehabilitering. I stedet for at fokusere på selve behandlingen, ser hun nemlig på kræftramte børns sociale relationer, mens de er i behandling på Aarhus Universitetshospital.

- Vi ved, at de børn, der overlever en kræftsygdom, kan have svært ved at finde jobs og venner som voksne. Allerede i barndommen kan vi se, at kræftsygdommen fører til lavere status blandt klassekammeraterne. Vi ved dog ikke ret meget om, hvorfor det forholder sig sådan. Jeg vil derfor gennem samtaler med børnene undersøge, om og hvordan tidlig opmærksomhed på børns sociale liv og netværk kan give dem en bedre barndom – Og forhåbentlig også et bedre voksenliv, fortæller Pia Løvschal-Nielsen.

Fokus på nye områder
Mange af midlerne går til hospitalerne i Århus. Det er der en speciel forklaring på.

- At det netop er århusianerne, der løber med en stor del af kransekagen, skyldes at hospitalerne har længere tradition for forskning. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi både er med til at underbygge den eksisterende tradition og er med til at opbygge nye forskningsaktiviteter i den øvrige del af regionen. Samtidig vil vi gerne sætte fokus på nye forskningsområder og inddrage nye faggrupper, som ikke har en stærk forskningsmæssig tradition indenfor det sundhedsfaglige område, afslutter Jens Krogh, formand for Region Midtjyllands Forskningsfond.

Udover Hospitalsenheden Vest og hospitalerne i Århus er midlerne tilfaldet tre projekter på Regionshospitalet Viborg, et på Regionshospitalet Horsens og et på Regionshospitalet Silkeborg. Næste ansøgningsrunde i Forskningsfonden er til september.

Yderligere oplysninger
Læs om forskningsfonden på fondens hjemmeside
Jens Krogh, formand for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds strategiudvalg og chef for Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf. 2097 5521 / jens.krogh@stab.rm.dk

Emmy Brandt Jørgensen, forskningslektor, associate professor, reg. nurse, cand. phil., ph.d. på Hospitalsenheden Vest, 5124 7964 / emmyjoer@rm.dk

Pia Løvschal-Nielsen, Antropolog og projekt- og udviklingskonsulent for MarselisborgCentrets Forsknings- og Udviklingsfundtion, tlf. 8949 1227 / 2674 8955 / Pia.Loevschal-Nielsen@stab.rm.dk 

Oplysninger om andre projekter 
Bjarne S. Hammershøj, Sekretariatet for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, tlf. 8728 4696 / bjarne.hammershoej@stab.rm.dk

Fakta
Ifølge sundhedsloven har regionerne en forpligtelse til at sikre udviklings- og forskningsarbejde indenfor sundhedsområdet. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er et af Region Midtjyllands midler til at styrke og målrette forskningen.