Onsdag mødes politikerne i det midtjyske regionsråd ekstraordinært for blandt andet at behandle forslag til håndtering af udgiftspresset på budgettet for 2011.

Regionsrådsmødet onsdag den 23. juni kl. 13 kommer til at ligge i forlængelse af budgetseminaret i dag mandag, den 21. juni, og det ordinære møde i Forretningsudvalget i morgen, tirsdag den 22. juni.

Dagsorden til regionsrådets ekstraordinære møde ligger på Region Midtjyllands hjemmeside.

I dagsordenens resume står:

”Økonomiaftalen om regionernes økonomi i 2011 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 12. juni 2010.

Økonomiaftalen tildeler Region Midtjylland en rammeudvidelse på sundhedsområdet på 430 mio. kr. I budgetrammerne indregnes den økonomiske ubalance på sundhedsområdet i 2010 og det forventede udgiftspres i 2011. Det giver en ubalance på 547 mio. kr. i budget 2011 og frem, som foreslås dækket ved besparelser på 284 mio.kr., forbedringen af bloktilskuddet på 61 mio. kr. og DUT regulering på 13 mio. kr. samt lånefinansiering på 189 mio. kr.”

 

Flere oplysninger