Region Midtjylland gør nu klar til at indføre en fælles Elektroniske Patientjournal i hele regionen. En indstilling til forretningsudvalget lægger op til, at alle hospitaler i Regionen har én fælles EPJ i 2011.


Region Midtjylland gør nu klar til at indføre en fælles Elektroniske Patientjournal i hele regionen. En indstilling til forretningsudvalget lægger op til, at alle hospitaler i Regionen har én fælles EPJ i 2011.

- Det er en ambitiøs plan. Men den er realistisk, hvis alle hospitaler arbejder målrettet på forberedelserne. Samtidig skal vi også have øje for, at noget kan gå galt, og hvis det er tilfældet, sænker vi selvfølgelig farten. Sikker drift er også et mantra, siger direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) glæder sig over, at processen nu er så langt fremme.

- Det er utrolig vigtigt for kvaliteten på hospitalerne, at vi får en fælles elektronisk patientjournal. Men samtidig er det afgørende, at vi får den helt rigtige løsning som også er fremtidssikret. Den løsning ser det ud til, vi har fået nu, siger han.

Bent Hansen understreger, at beslutningen endnu ikke er taget. På forretningsudvalgets møde 8. juni bliver forslaget politisk behandlet første gang, hvorefter det formentlig er regionsrådets tur til at tage stilling, den 16. juni.

EPJ på prøve
Tilbage i januar 2009 besluttede regionsrådet, at Region Midtjylland skal have én fælles elektronisk patientjournal. Regionsrådet besluttede samtidig at satse på den EPJ-model, som var blevet udviklet i det tidligere Århus Amt. Men inden den endelige beslutning kunne tages, skulle systemet afprøves i en fuld version på Regionshospitalet Randers og Grenaa.
Systemet havde nemlig problemer med stabilitet og svartider til stor gene for klinikerne.

Afprøvningen i Randers og Grenaa er nu gennemført, og en evaluering fra MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed i Region Midtjylland giver en samlet set positiv vurdering af systemet.

- Det er en utrolig flot proces, de har været igennem i Randers og Grenaa. Det giver håb for det videre arbejde med at udbrede et fælles system til hele regionen, siger Bent Hansen.

Fakta

• Hvis forretningsudvalget, og senere regionsrådet vedtager indstillingen fra administrationen betyder det blandt andet:
o At Region Midtjylland stiler efter en fælles EPJ på alle hospitaler og i Psykiatrien inden udgangen af 2011

o At der fremover ikke investeres i udvikling af regionens øvrige EPJ-systemer

• Indførelsen af en fælles EPJ kræver betydelige investeringer i yderligere funktioner i EPJ og i opgradering af it-arbejdspladser, øget serverkraft og lignende.


• En stor del af udgifterne til at indføre den fælles EPJ forventes at kunne blive hentet hjem senere igennem lukning af eksisterende journal- og patientadministrative systemer og andre stordriftsfordele.

• I indstillingen lægger administrationen vægt på at klinikerne på alle hospitaler oplever overgang til den fælles journal som en fordel, samlet set. Det gælder ikke mindst i Viborg og Horsens, hvor man er kommet langt med en anden elektronisk journal, men hvor ledelsen også tilslutter sig ideen om en fælles journal. Det sker under forudsætning af, at betydende funktionalitet i de eksisterende EPJ-systemer bliver implementeret i det nye system.

Se indstillingen til forretningsudvalget

• Læs mere og find baggrundsrapporterne på www.epj.rm.dk


Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen 8728 5040 / 2124 2316 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer