I Region Midtjylland og i Region Nordjylland løser hjertelæger problemer på telemedicinske konferencer i stedet for at sende læger og patienter til møder og undersøgelser på andre hospitaler.Telemedicinsk hjertekonference på Århus Universitetshospital, Skejby
Hent billedet i stor opløsning

I Region Midtjylland og i Region Nordjylland løser hjertelæger problemer på telemedicinske konferencer i stedet for at sende læger og patienter til møder og undersøgelser på andre hospitaler.

Når hjertespecialisterne på Aalborg Sygehus skal konferere med kollegerne i Skejby om, hvad der er bedst for en patient med en kompliceret hjertesygdom, kan de nu både se og høre hinanden. Lægerne studerer undersøgelsesresultater og filmoptagelser af røntgenkontrastundersøgelser eller ultralydsundersøgelser af patientens hjerte, og sammen lægger de en plan for den videre behandling af patienten.

”Det er en stor fordel, at vi ikke skal bruge tid og resurser på at sende specialister af sted mellem hospitalerne. Det styrker samtidig uddannelsen af de yngre læger, der nu kan deltage i konferencer på alle hospitaler,” siger ledende overlæge Geert T. Espersen, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Hurtigere i behandling
For første gang i Danmark foregår konferencerne uden at læger eller patienter behøves at rejse til andre hospitaler. Universitetshospitalerne i Skejby og i Aalborg har installeret telemedicinske skærme, kameraer og udstyr, så hjertelægerne nu kan dele film, billeder og resultater fra undersøgelser med hinanden. Inden for de nærmeste måneder følger Regionshospitalet Herning, Viborg, Randers, Silkeborg og Horsens efter, så også lægerne her kommer med på linjen.

„De telemedicinske konferencer hjælper os til at kunne give patienterne et strømlinet behandlingsforløb og understøtter derved indførelsen af hjerte-pakkeforløb, som befrier patienterne for unødig ventetid,“ siger ledende overlæge Claus Brøckner Nielsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby.

Tidligere måtte hjertelæger fra de to regioners hospitaler tage patientens journal og optagelser af undersøgelser med under armen og mødes på et af hospitalerne, hvor patientens sygdom blev drøftet på en konference. Det kunne forsinke patientens behandlingsplan med flere uger.

Kendt teknologi på en ny måde
Cheflæge Steen Friberg, ansat i Region Midtjylland til at hjælpe hospitalerne med at gøre nye ideer til virkelighed, og cheflæge Tove Nilsson, Aalborg Sygehus, har stået i spidsen for projektet, som er blevet udviklet på mindre end et år.

„Det er typisk innovations-projekt. Vi har taget en kendt teknologi og brugt den på en ny måde, og der er gevinst med det samme: Hjertelægerne slipper for at bruge tid på landevejen, og patienterne kan få en hurtigere afklaring,“ siger Steen Friberg.

Hjertelægerne begynder med telemedicinske konferencer, men teknologien giver også mulighed for, at en ekspert kan kigge med 'live' og være med til at kan drøfte behandlingen af en patient, mens patienten bliver undersøgt på et andet hospital.

„På Skejby ser vi store muligheder. Telemedicin kan lette vores adgang til internationale specialister, og de telemedicinske konferencer vil kunne styrke både uddannelsen og den faglige udvikling på alle hjerteafdelinger i de to regioner,“ siger Claus Brøckner Nielsen.

Steen Friberg forudser, at de telemedicinske konferencer med fordel vil kunne udbredes til en lang række andre lægelige specialer, som laver undersøgelser med kamera eller har et udbredt samarbejde på tværs af specialer og hospitaler. Det gælder for eksempel kræftbehandling, lungemedcin og en lang række kirurgiske specialer.

Region Midtjylland har finansieret det tekniske udstyr på de midtjyske hospitaler, mens det blandt andet er en donation fra Stinne og Martinus Sørensens Fond, der har gjort det muligt at anskaffe udstyret på Aalborg Sygehus. Fonden har tidligere givet midler til køb af nyt specialudstyr på Aalborg Sygehus. For eksempel anskaffelsen af de første lægeambulancer.

Flere oplysninger:
Cheflæge Steen Friberg, 87 28 44 50, Steen.Friberg@stab.rm.dk

Ledende overlæge Claus Brøckner Nielsen, Århus Universitetshospital, Skejby 89 49 61 00

Ledende overlæge Geert T. Espersen, Aalborg Sygehus, 99 32 22 17, gte@rn.dk

Kontaktoplysninger på Regionsrådet for Region Midtjylland