22 fodterapeuter har opsagt deres aftale med Region Midtjylland. Deres patienter kan derfor ikke længere få tilskud til behandling. Opsigelserne sker som led i en fem år lang konflikt mellem fodterapeuterne og Danske Regioner.
22 fodterapeuter har opsagt deres aftale med Region Midtjylland. Deres patienter kan derfor ikke længere få tilskud til behandling. Opsigelserne sker som led i en fem år lang konflikt mellem fodterapeuterne og Danske Regioner.

- Vi arbejder ihærdigt på at få en aftale med andre fodterapeuter. Men vi kan desværre ikke undgå, at en del borgere vil opleve gener, fordi deres fodterapeut ikke længere har en aftale med os. Det er vi selvfølgelig meget kede af, siger kontorchef i Region Midtjylland, Jørgen Nørskov Nielsen.

Manglende overenskomst
Årsagen til de mange opsigelser er, at det ikke er lykkedes at lave en ny overenskomst med fodterapeuterne siden 2005. Derfor udarbejdede Sundhedsministeriet en bekendtgørelse, der giver borgerne ret til det samme tilskud til behandlingen, som de fik under overenskomsten.

Det fik de danske fodterapeuter til at lægge sag an mod ministeriet, fordi de mente, at de frit kunne fastsætte prisen for behandlinger. Den 31. marts afgjorde Højesteret, at fodterapeuterne ikke frit kan fastsætte prisen men skal respektere de maksimale priser, som fremgår af bekendtgørelsen.

Ventetid eller selvbetaling
Det er efter afgørelsen fra Højesteret, at 22 fodterapeuter har valgt at opsige deres aftale med Region Midtjylland.
For de patienter, der har ret til tilskud, betyder det, at de enten må betale hele beløbet selv til den pris fodterapeuten ønsker, eller de skal finde en tid hos en af de 133 fodterapeuter, der har fastholdt deres aftale med Region Midtjylland.

- Vi kan nok ikke undgå, at det vil give længere ventetid for nogle patienter, i den periode, hvor vi mangler terapeuter, siger Jørgen Nørskov Nielsen.

Han opfordrer patienterne til at orientere sig på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor det fremgår, hvilke fodterapeuter, der har en aftale med regionen.


Fakta

• De fodterapeuter, der har opsagt deres aftaler har konsultation i følgende kommuner:
o Silkeborg
o Herning
o Holstebro
o Århus
o Ikast-Brande
o Lemvig
o Norddjurs
o Viborg
o Favrskov

Følgende grupper kan efter henvisning fra deres læge få tilskud til fodterapi:
o Mennesker med sukkersyge og heraf afledt behov for fodbehandling
o Mennesker med symptomgivende, nedgroede tånegle
o Mennesker med svær leddegigt af en sådan alvorlighed, at personen har nedsat evne til selvhjælp og derfor ikke kan varetage egen fodpleje

Priser og tilskud:
• For sukkersygepatienter udgør sygesikringstilskuddet 60% af fodterapeutens honorar
• For patienter med nedgroede negle og arvæv udgør tilskuddet 50%.
• Hvis man har sukkersyge koster en almindelig fodbehandling 273 kroner. Heraf skal patienten selv betale 108 kr.
• Se alle takster for fodbehandling på regionens hjemmeside

• Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside


Flere oplysninger
Kontorchef i primær sundhed, Region Midtjylland, Jørgen Nørskov Nielsen 8728 4600 / 2945 0317 / joergen.nielsen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer