Patienter anbragt i varetægtssurrogat skal nu samles i ét afsnit med 16 senge i den bedst sikrede del af almenpsykiatrien på Århus Universitetshospital, Risskov.Patienter anbragt i varetægtssurrogat skal nu samles i ét afsnit med 16 senge i den bedst sikrede del af almenpsykiatrien på Århus Universitetshospital, Risskov.


Hermed vil psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland forebygge yderligere rømninger fra de to almenpsykiatriske afdelinger i Risskov.

På det pågældende afsnit vil vinduer og døre blive grundigt gennemgået med henblik på nødvendige forbedringer. Yderligere vil der ske en opnormering, så afsnittet får samme vagtnormering, som på et specialiseret retspsykiatrisk sengeafsnit.

Der har siden årsskiftet været en række rømninger fra almenpsykiatrien og den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland, og indtil nu har fokus været på at forbedre sikkerheden i den specialiserede retspsykiatri.

Rømningerne i den seneste periode har imidlertid udelukkende været fra almenpsykiatrien, hvor de fysiske rammer og sikkerheden ikke er indrettet til udadreagerende patienter med retslig foranstaltning, herunder særligt patienter anbragt i varetægtssurrogat.

Så selv om planen fortsat er, at der skal ske en udvidelse af sengeantallet med 16 i den specialiserede retspsykiatri indenfor de kommende par år, så er der brug for midlertidige tiltag her og nu for at hindre flere rømninger fra de almenpsykiatriske afdelinger.

Samlingen af patienter på ét sengeafsnit vil ske inden udgangen af juni. Indtil davil der være ekstra personale tilstede på de afsnit, hvor patienterne er i dag.

Sideløbende gennemgår afdelingerne de enkelte rømninger for at kunne iværksætte tiltag, så lignende hændelser kan undgås i fremtiden.

Cheflæge Per Jørgensen oplyser, at man herudover har kontaktet Østjyllands Politi for at drøfte problemstillingerne omkring patienter med retslig foranstaltning, ligesom man søger dialog med andre samarbejdspartnere i sagen. Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov vurderer således, at en væsentlig andel af de varetægtssurrogatanbragte ikke har en psykiatrisk diagnose i forbindelse med gennemførelse af mentalobservation. Det nøjagtige antal vil blive undersøgt nærmere.

- Vi ønsker afgrænsning af, hvilke grupper, der tilhører psykiatriens målgruppe, og hvilke, der bør anbringes i en arrest, forklarer Per Jørgensen.


Flere oplysninger
  • Cheflæge Per Jørgensen, tlf. 8728 4242 / 2066 3384