En aftale med fire privathospitaler forventes at spare Region Midtjylland for 8 – 12 millioner kroner om året. Samtidig forventes færre patienter at blive behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
En aftale med fire privathospitaler forventes at spare Region Midtjylland for 8 – 12 millioner kroner om året. Samtidig forventes færre patienter at blive behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Aftalen med de fire hospitaler træder i kraft i morgen den 1. juli og gælder undersøgelse og behandling af ortopædkirurgiske lidelser. Eksempelvis patienter med behov for operation i knæ, skulder eller ryg.

Med aftalen får færre patienter brug for det udvidede frie valg, der giver patienterne ret til at søge behandling på et privathospital, hvis regionen ikke kan give dem en tid til undersøgelse eller behandling inden for en måned.

- Vores ambition er, at vi fremover vil kunne give alle ortopædkirurgiske patienter en tid inden for en måned. Enten på et af vores egne hospitaler eller på en af aftale-klinikkerne, siger formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Carl Johan Rasmussen (S).

Når patienterne ikke kommer ud i udvidet frit valg, bliver de billigere for regionen, fordi aftale-hospitalerne langt fra er så dyre, som hvis patienterne bliver behandlet efter reglerne om udvidet frit valg.

Bevidst strategi
Udbuddet er gennemført som en del af den strategi regionsrådet har vedtaget for at sikre lavere priser hos private aktører.

- Netop de ortopædkirurgiske behandlinger udgør en stor andel af alle vores henvisninger til privathospitalerne. Derfor giver det god mening at vi har gennemført et udbud på dette område, siger Carl Johan Rasmussen.


Fakta
• Aftalerne er indgået efter en udbudsrunde, hvor i alt 11 hospitaler bød ind på opgaven.

• Årligt kommer aftalerne til at omfatte 800 – 1.300 operationer

• Afhængig af forbruget på aftalerne forventer Region Midtjylland at ville spare 8 – 12 millioner kroner om året.

• Foruden prisen har Region Midtjylland lagt stor vægt på kvaliteten. Alle de valgte privathospitaler har specialister til at varetage opgaven, og de skal leve op til de samme kvalitetskrav som de offentlige sygehuse.

• Aftalerne træder i kraft den 1. juli 2010 og erstatter hidtidige aftaler på området fra 2008. Aftalerne løber frem til 1. juli 2011 med mulighed for forlængelse.

• Region Midtjylland har indgået aftale med følgende:
• Rygoperationer i nakke-området: Eira Privathospitalet Skejby samt Privathospitalet Skørping

• Øvrige rygoperationer: Aleris Privathospitaler, Herning

• Skulderoperationer: Eira Privathospitalet Skejby

• Knæoperationer: Aleris Privathospitaler, Herning

• Håndoperationer: Aleris Privathospitaler, Århus

• Fod- og ankeloperationer: Viborg Privathospital


Flere oplysninger
Formand for Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedrørende hospitaler Carl Johan Rasmussen (S) 8691 4657 / 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rr.rm.dk

Fuldmægtig Peter Ravn Riis 8728 4460 / petrii@rm.dk

Fuldmægtig Katrine Gimm 8728 4457 / katgim@rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer