Der bliver tilført to mia. kr. i 2011 til sundhedsområdet i den ny økonomiaftale. 1,5 mia. kr. er til drift og 0,5 mia. kr. er til særlige områder uden for sygehusområdet.

 


Der bliver tilført to mia. kr. i 2011 til sundhedsområdet i den ny økonomiaftale. 1,5 mia. kr. er til drift og 0,5 mia. kr. er til særlige områder uden for sygehusområdet.

Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni en økonomiaftale med regeringen for næste år. Aftalen betyder, at regionerne får tilført to mia. kr. i 2011.

Den økonomiske situation har betydet, at regeringen tillader en mindre vækst end tidligere i den offentlige sektor i de kommende år. Derfor får sundhedsområdet udelukkende tilført fem mia. kr. over de næste tre år. Gennemsnitlig er det en væsentligt mindre vækst, end man har set tidligere. Den kommende opstramning af sundhedsudgifterne kommer til at kræve en forventningsafstemning i forhold til befolkningen.

 

- Set i det lys, er vi tilfredse med, at vi nu har indgået en aftale på to mia. kr. for det kommende år. Det giver os tid til at få vendt den store organisation, som sundhedsvæsenet er. Vi kommer til at gå fra en aktivitetsstigning i 2009 på omkring otte procent til en vækst i aktiviteten på tre procent i 2011. Det kan ikke ske uden, at regionerne foretager væsentlige ændringer i styring af sundhedsvæsenet. Derfor er det også vigtigt, at aftalen giver os nye styringsredskaber, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

Aftalen betyder blandt andet, at der skal udarbejdes nye kliniske retningslinjer startende med behandlinger af fedme og for rygoperationer på både offentlige og private sygehuse. Retningslinjerne skal sikre en forbedret kvalitet i behandlingen.

- Men der er ingen tvivl om, at det er en meget stram aftale, og det bliver en kæmpe udfordring for os at få pengene til at slå til, fordi der blandt andet er en stor stigning i udgifterne til den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for sygehusene - det gælder f. eks. udgifterne til de praktiserende læger, patienterstatninger og transport. Regionerne er parate til at tage opgaven på os om end fremover med en lavere stigningstakst, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Links