Regionhospitalet Viborg kom i dag et skridt tættere på en realisering af om- og byggeplaner for 1,15 mia. kroner. Regionsrådet godkendte i dag byggeansøgningen og sender den nu til regeringen og det rådgivende ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget, for at få udløst pengene.


Regionhospitalet Viborg kom i dag et skridt tættere på en realisering af om- og byggeplaner for 1,15 mia. kroner. Regionsrådet godkendte i dag byggeansøgningen og sender den nu til regeringen og det rådgivende ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget, for at få udløst pengene.


I januar 2009 gav regeringen Region Midtjylland et forhåndstilsagn om 1,15 mia. kroner til en udbygning og renovering af Regionshospitalet Viborg. Siden er lavet et omfattende planlægningsarbejde, der tager udgangspunkt i det fremtidige patientgrundlag - og lever op til alle kravene til et fremtidens akuthospital.

Ved dagens regionsrådsmøde stemte regionsrådet i Region Midtjylland for at sende bygge- og finansieringsansøgningen af sted til regeringen og det rådgivende Erik Juhl-udvalg, så finansieringen kan godkendes, og byggeriet sættes i værk.

Nyt akuthus
Udvidelsen af Regionshospitalet Viborg, som regeringen har prioriteret, omfatter nybygning af godt 29.100 m2, ombygning af eksisterende bygninger og opførelsen af et nyt p-hus. Projektet er baseret på antallet af patienter og medarbejdere i 2018 og tager forbehold for de ændringer, der er til specialer og det fremtidige optageområde.

Regionshospitalet Viborg er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland og skal tage imod alle de akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner. Derfor fylder et nyt, stort akuthus med fælles akutmodtagelse, hvor speciallæger døgnet rundt hurtigt kan udrede og behandle akutte patienter, naturligvis meget i byggeplanerne.

- Velindrettede og moderne faciliteter er en af forudsætningerne for et fremtidens akuthospital. Byggeriet understøtter den nye måde at "tænke" akut behandling, hvor fagfolk fra forskellige specialer arbejder sammen om patienten. Vi glæder os til at få spaden i jorden til det her byggeri, som alle kommer til at få glæde af, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Foruden akuthus og p-hus er der bl.a. planlagt en udbygning af operationsfaciliteter, billeddiagnostik, et auditorium og ny hovedindgang. Samtidig skal paraplegifunktionen (for genoptræning af rygmarvsskadede) ved Søndersø udvides, da Viborg er udpeget som det vestdanske behandlingssted for den type patienter. Regionsrådet har i 2009 sat gang i 4.100 m2 nybyggeri, der er tænkt sammen med den store om- og nybygning.

Den videre proces
Regionens embedsmænd sender Viborg-ansøgningen af sted hurtigst muligt, og det forventes, at ekspertpanelet behandler sagen på det første møde efter sommerferien den 2. september. Når ekspertpanelet har godkendt projektet, indstiller det til regeringens økonomiudvalg, at finansieringen bevilges med et endeligt tilsagnsbrev.

Tidsplanen for nybyggeriet og ombygningen i Viborg strækker sig fra 2010 til 2018. Det er planlagt at starte med parkeringshuset for dernæst at tage hul på opførelsen af akuthuset.