Kartoffelaffald og andre restprodukter fra Karup Kartoffelmelfabrik skal med støtte fra Region Midtjylland omdannes til miljøvenlig energi. Hele Karup og omegn får glæde af energien - men kun fire måneder om året.
Kartoffelaffald og andre restprodukter fra Karup Kartoffelmelfabrik skal med støtte fra Region Midtjylland omdannes til miljøvenlig energi. Hele Karup og omegn får glæde af energien - men kun fire måneder om året.


I Karup ligger en af verdens største og mest moderne kartoffelmelfabrikker, der omdanner kartofler til stivelse. Hovedparten anvendes i levnedsmiddelindustrien, og mere end 90 procent af fabrikkens produktion går til eksport.
Et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland skal hjælpe til, at fabrikken også kommer i front på energisiden. Projektet går ud på at udvikle og afprøve en ny teknologi som kan omdanne fabrikkens restprodukter til biogas.

Kortlægning af restprodukter
Fabrikken i Karup producerer årligt 340.000 tons restprodukter, formentlig nok til at forsyne virksomheden, Karup by og naturgasnettet med grøn energi. Projektet skal gerne inspirere hele levnedsmiddelindustrien og omfatter også en kortlægning af lignende restprodukter i hele regionen.
Gert Schou, regionsrådsmedlem og formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, ser store perspektiver i projektet.
”Det er oplagt, at vi starter med at udnytte de biomasseressourcer, vi har i vores egen baghave. Specielt er jeg glad for koblingen til fjernvarmen og naturgasnettet. Den sikrer en optimal udnyttelse af energien”, siger han.
Fabrikken har kun produktion 4 måneder om året, og derfor er det vigtig at kunne bruge naturgasnettet som buffer.
”Nu er det vigtigt, at regeringen som lovet i Grøn Vækst-programmet fjerner de barrierer, der er for distribution af biogas gennem naturgasnettet”, tilføjer Gert Schou.

Klar til at investere
Formanden for Karup Kartoffelmelsfabrik, gårdejer Anders Dyrberg, er også en glad mand, for det er en idé, som folkene bag fabrikken har gået og tumlet med i mange år.
”Det afgørende for, at vi nu kommer i gang er, at regionen støtter færdigudviklingen af teknologien. Som pioner på området er det ikke rimeligt at vi skal tage den risiko alene. Til gengæld er vi klar til at investere et betydeligt millionbeløb i et fuldskala demonstrationsanlæg, når først teknologien er på plads”, siger Anders Dyrberg.

En gruppe af virksomheder og videninstitutioner vil sammen udvikle en ny biogasteknologi, som skal afprøves i stor skala på Karup Kartoffelmelfabrik. Projektet, der er støttet af Region Midtjylland, skal inspirere hele levnedsmiddelindustrien. Her ses driftchef Kjeld Jensen med et par håndfulde kartofler – de store vognlæs med kartofler begynder først at strømme til i september.

Ny pjece
Region Midtjylland har en målsætning om at halvdelen af det samlede energiforbrug i regionen i 2025 skal komme fra vedvarende energikilder. Region Midtjylland har netop udgivet en pjece med en samlet oversigt over aktiviteter, der er igangsat i inden for energi- og miljøområdet i perioden 2007-2010.
Se pjecen

FAKTA om Karup-projektet
Biogasteknologien har traditionelt været anvendt til husdyrgødning og slam fra rensningsanlæg. Restprodukterne fra kartoffelmelfabrikken har en anden sammensætning, og der produceres meget store mængder på kort tid. Derfor er det nødvendigt at videreudvikle teknologien.
Projektet i Karup gennemføres i samarbejde med blandt andre Danmarks Tekniske Universitet. Her har forskerne allerede vist, at det kan lade sig gøre i laboratoriet, og det er den viden, som over de kommende 3 år skal opskaleres til praksis. Projektet ledes af CBMI - Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation – i Foulum.

Flere oplysninger:

Gert Schou
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for Regional Udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk

Anders Dyrberg
formand for Karup Kartoffelmelfabrik
Mobil: 4014 9943

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne