Størrelsen af området for lymfeknude-fjernelse er vigtigere end antal fjernede lymfeknuder. Århus Universitetshospital, Skejby, har forsket i, hvilke lymfeknuder, der skal fjernes i forbindelse med operationer for blærekræft.
Størrelsen af området for lymfeknude-fjernelse er vigtigere end antal fjernede lymfeknuder. Århus Universitetshospital, Skejby, har forsket i, hvilke lymfeknuder, der skal fjernes i forbindelse med operationer for blærekræft.

Skal man opereres for kræft i urinblæren, fjerner kirurgen, ud over urinblæren, også lymfeknuderne i nærheden af blæren.

Det gør han dels for at kunne vurdere sygdomsudbredelsen, og dels fordi fjernelse af urinblære og lymfeknuder hos nogle patienter har vist sig at kunne helbrede sygdommen mere effektivt end fjernelse af blæren alene.

Læger ved Urinvejskirurgisk Afdeling K på Århus Universitetshospital, Skejby har forsket i, hvilke lymfeknuder, der skal fjernes i forbindelse med operationer for blærekræft.

Forskningen viser, at man i praksis ikke kan se på den enkelte lymfeknude, om den er angrebet af sygdommen, og at størrelsen på det område, hvor der fjernes lymfeknuder, er vigtigere end at fjerne et bestemt antal lymfeknuder.

Antallet af fjernede lymfeknuder har i nogle opgørelser været anvendt som et mål for omfanget af fjernelse af lymfeknuder. Det er således vist, at overlevelsen efter operation bedres, jo flere lymfeknuder der er fjernet.

Disse opgørelser har dog ikke været i stand til at sige, hvorvidt antallet alene var afgørende, eller om det udelukkende afhænger af, hvor stort et område, man fjerner lymfeknuder fra, idet de har været baseret på ufuldstændige registeropgørelser.

Den nye undersøgelse fra Skejby omfatter 177 patienter, der i forbindelse med operation for kræft i urinblæren har fået fjernet lymfeknuder i bækkenet og langs de store blodkar svarende til den nederste del af bughulen. Antallet af lymfeknuder samt størrelsen på disse er minutiøst blevet registreret.

Teoretisk set burde en lymfeknude, der indeholder spredning af kræftsygdommen, være større end lymfeknuder uden sygdom.

Studiet kunne kun påvise en minimal størrelsesforskel på lymfeknuder med eller uden sygdom. Størrelsesforskellen var så lille, at det ikke er en klinisk anvendelig parameter. Således kan man ikke forud for operationen udtale sig om evt. spredning alene ud fra, hvor store lymfeknuderne ser ud på en CT-skanning.

Et interessant fund var, at patienterne havde et meget variabelt antal lymfeknuder uanset området, de var fjernet fra, var identisk i omfang. Ydermere kunne man se, at patienter med få lymfeknuder havde gennemsnitligt større lymfeknuder end patienter med mange lymfeknuder.

Således tyder studiet på, at der eksisterer en relativ ensartet mængde lymfeknudevæv i patienterne, som så kan være fordelt på flere eller færre lymfeknuder. Samlet set findes omfanget af lymfeknudefjernelsen at være vigtigere end at opnå et bestemt antal fjernede lymfeknuder.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Size and volume of metastatic and non-metastatic lymph nodes in pelvis and lower abdomen in patients with carcinoma of the bladder undergoing radical cystectomy. Jensen, Jørgen Bjerggaard, Ulhøi, Benedicte Parm et Jensen, Klaus Møller-Ernst. Scand J Urol Nephrol. DOI:10.3109/00365591003796432


Yderligere information
Afdelingslæge Jørgen Bjerggaard Jensen, tlf. 89 49 59 20 eller 26 13 37 90