Cheflæge på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Anne Thomassen har besluttet, at hendes 35 år lange karriere i sundhedsvæsnet skal stoppe næste år.

Cheflægen ønsker at gå på pension d. 1. marts 2011. Hun vil da være fyldt 63. Når Anne Thomassen offentliggør beslutningen allerede nu, er det for at sikre den fornødne tid til at få ansat en afløser, så Århus Sygehus ikke skal være uden cheflæge i en længere periode.

Det bedste for hospitalet
”Det bliver naturligvis vemodigt at sige farvel til Danmarks bedste hospital og et dejligt arbejdsliv. Men jeg gør det, fordi det vil være det bedste for hospitalet. Etableringen af Det Nye Universitetshospital bliver en af de største og vigtigste opgaver i de kommende år. Det bør ske med en engageret cheflæge, som ikke blot kan deltage i forberedelserne og planlægningen, men også i den efterfølgende virkeliggørelse af dette enestående hospital”, siger Anne Thomassen. 

12 år som cheflæge 
Anne Thomassen har været cheflæge på Århus Universitetshospital siden 1998. Først på Aarhus Amtssygehus og siden 2004 på det det fusionerede Århus Sygehus. Samlet bliver det 12 år som cheflæge. Inden da havde hun været administrerende overlæge på Randers Centralsygehus, hvor hun var en af pionererne i de nyetablerede afdelingsledelser i 1991.

Cheflægen er uddannet fra Aarhus Universitet i 1975, blev speciallæge i kardiologi i 1986 og i intern medicin i 1989. Doktorgraden blev erhvervet i 1992. Lægegerningen har Anne Thomassen udøvet på flere af hospitalerne i det midtjyske, bl.a. Odder Sygehus, Randers Centralsygehus, Aarhus Amtssygehus, Århus Kommunehospital og Skejby Sygehus.

Anne Thomassen har gennem tiden haft flere indflydelsesrige og betroede opgave på nationalt plan. Hun var bl.a. formand for Kræftens Bekæmpelse fra 2006 til 2009 og er i dag formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Arbejder for patienten
- Annes arbejdsindsats har været meget, meget stor og af uvurderlig betydning for de hospitaler, hun har været ansat på, siger Region Midtjyllands sundhedsdirektør, Ole Thomsen, der indtil for få dage siden var kollega i hospitalsledelsen. Han fortsætter:

- Anne arbejder hele tiden meget engageret for patienten, både når det drejer sig om, at hospitalet i dag og i morgen skal levere den bedste behandling til alle patienter, men også når hun skaber rammerne for forskningen, for at hospitalet skal kunne tilvejebringe den største viden og bruge den i behandlingen af patienterne. Annes indsats har også på utallige områder været synlig i Region Midtjylland og i nationale sammenhænge.
 
Chefsygeplejerske Kirsten Bruun finder det forståeligt og rimeligt, at familien nu skal prioriteres højest og have glæde af Anne Thomassens store overskud og engagement. 

-  Anne har været en utroligt god kollega gennem mange år - både fagligt og ledelsesmæssigt. Hendes store energi og kompetencer er et fantastisk stærkt kort for hospitalet, men også for regionen og for det nationale sundhedssystem. Anne er på rigtig mange måder en meget farverig og kreativ person, som forstår at formidle et budskab og skabe positive stemninger. Jeg kommer til at savne hende, siger Kirsten Bruun.