Stor dansk undersøgelse viser at pacemakere med to ledninger til hjertet er bedst. Flere patienter skal reopereres og have ny pacemaker, hvis pacemakeren kun pacer med én elektrode
Stor dansk undersøgelse viser at pacemakere med to ledninger til hjertet er bedst. Flere patienter skal reopereres og have ny pacemaker, hvis pacemakeren kun pacer med én elektrode

En stor dansk undersøgelse konkluderer, at en pacemaker med to elektroder giver patienterne mindre atrieflimren og færre reoperationer end pacemakere med kun én elektrode. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at pacemakere med to elektroder fremover bliver standardbehandling.

Hjertelæger behandler syg sinus-syndrom med en pacemaker, der pacer hjertet gennem én eller to ledninger til hjertet. DANPACE er et dansk multicenter studie, som sammenligner de to typer pacemaker-systemer.

Resultaterne af DANPACE studiet er netop blevet offentliggjort ved en kongres i Stockholm arrangeret af den europæiske hjerteorganisation - European Society of Cardiology (ECS). Overlæge Jens Cosedis Nielsen fra Hjertemedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, præsenterede resultaterne ved et foredrag på kongressen, der har ca. 30.000 deltagere.

I alt 1415 hjertepatienter fra alle danske hjerteafdelinger - samt nogle få patienter fra England og Canada - har siden 1999 deltaget i DANPACE studiet. Patienterne lider af syg sinus-syndrom (en hjerterytmeforstyrrelser, som skyldes fejl i sinusknuden, der er hjertets naturlige pacemaker). Indoperering af en pacemaker er standardbehandling til patienter, der lider af syg sinus syndrom.

Efter lodtrækning fik patienterne, der skulle have deres første pacemaker, en pacemaker med enten én eller to elektroder. Forskere fulgte herefter patienterne i op til ti år. I gennemsnit har patienterne i studiet haft deres pacemaker i 5,4 år. Tilsammen har patienterne haft pacemaker i mere end 7000 år.

Resultaterne viser, at dødeligheden var stort set ens i begge grupper. Men færre patienter i gruppen med to elektroder fik atrieflimren, og der var flere patienter i gruppen med kun en elektrode, der måtte reopereres og have et nyt pacemaker-system.

- Resultaterne viser, at pacemakere med en enkelt elektrode er forbundet med en 27 % større risiko for at udvikle atrieflimren og en fordobling af risikoen for at skulle gennemgå en pacemaker re-operation, siger overlæge Jens Cosedis Nielsen, Skejby, der har ledet undersøgelsen.

- Mindre undersøgelser har tydet på, at pacemakere med to elektroder kan øge risikoen for atrieflimren og hjertesvigt. Derfor er det vigtigt, at vi nu har en stor grundig undersøgelse, der viser, at to elektroder faktisk formindsker risikoen for atrieflimren og ikke har nogen indflydelse på forekomsten af hjertesvigt. Resultaterne bør føre til, at pacemakere med to elektroder bliver standardbehandling til denne type patienter.


Fakta

  • En pacemaker er et avanceret lille apparat, som med en elektrisk impuls regulerer hjertets frekvens og rytme.
  • De mest almindelige årsager til at få en pacemaker er bradykardi (en langsom puls som følge af unormal sinusknude funktion) eller at den elektriske impuls ikke kan lede fra forkamre til hjertekamre.
  • Pacemakeren består af en batteri-drevet puls-generator og en eller to bløde ledninger, der placeres i højre forkammer eller højre hjertekammer.
  • Pacemakere med to elektroder (dobbelt-kammer pacemakere) er anset for at give den mest naturlige pacing af hjertet.

Flere oplysninger

Overlæge på Århus Universitetshospital, Skejby, Jens Cosedis Nielsen, tlf. 4018 8448