I juli fik endnu en ambulance base i Hedensted og om knap to uger indsætter Region Midtjylland en akutbil med læger og paramedicinere i Horsens-området.

I juli fik endnu en ambulance base i Hedensted og om knap to uger indsætter Region Midtjylland en akutbil med læger og paramedicinere i Horsens-området.

Fra den 1. september 2010 bliver den sydøstlige del af Region Midtjylland dækket af en akutlægebil, der med Falck bag rattet, får base i postnummer 8700. Det meste af tiden på Regionshospitalet Horsens.

Akutbilen kører alle ugens dage mellem kl. 8 og kl. 19. Akutlægebilen bliver i dagtimerne bemandet af en paramediciner og en speciallæge i anæstesi fra Regionshospitalet i Horsens.

Efter kl. 16, hvor der bliver længere mellem opgaverne, kører paramedicineren alene med back-up fra regionens øvrige akutlægebiler.

I de timer, hvor akutlægebilen i Horsens ikke er i vagt, bliver området, som hidtil, dækket af regionens andre akutlægebiler i Århus, Silkeborg og Herning.

Bent Hansen (S)

- Når en akutlægebil med et hold af dygtige læger og paramedicinere fremover får base på hospitalet i Horsens, så er det et markant udtryk for hele regionsrådets vilje til at investere i tryghed for borgerne.
- Vi er i en situation, hvor pengene er små. Alligevel finder vi sammen om at styrke akutberedskabet. Det er virkelig godt nyt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Midt i sommerferien placerede Region Midtjylland en ekstra ambulance i Hedensted og knap to måneder senere følger altså en akutlægebil med base i Horsens.

Akutlægebil til de vigtigste opkald
Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral sender akutlægebilerne af sted til de mest hastende opgaver. Til opgaver, hvor hvert sekund tæller og kan betyde forskellen på liv og død.

Som navnet siger, er akutlægebilen bemandet med læger, som kan give livreddende hjælp, straks de når frem til ulykkestedet. Lægerne kan efterfølgende tage med i ambulancen og udnytte tiden effektivt til at stabilisere og vurdere patienterne på vej til akutmodtagelsen.

Lægehelikopter til foråret
Uanset om akutbilerne er bemandet med sygeplejersker, læger eller paramedicinere, er de en del af det samlede akutberedskab i Region Midtjylland.

Ud over de fem højt specialiserede akutmodtagelser, der er fordelt i regionen, findes der også et net af ambulancer. Og efter planen er Region Midtjylland desuden dækket ind af en lægehelikopter i løbet af foråret 2011.

Fakta

Akutbilens vagter og bemanding
Akutbilen kører alle ugens dage mellem kl. 8 og kl. 19. I dagtimerne på hverdage er bilen bemandet med læge og paramediciner.

Udenfor dette tidsrum er bilen bemandet med paramediciner, der har backup i regionens øvrige akutlægebiler. Primært Herning, Silkeborg og Århus. Udenfor akutbilens driftstid dækkes området ligeledes af regionens øvrige akutlægebiler.

Alle akutbiler og akutlægebiler supplerer hinanden, så Region Midtjylland til enhver tid er bedst muligt dækket ind, med de ressourcer der på det givne tidspunkt er til rådighed.


Ordforklaring

Speciallæge i anæstesi
: Læge med særlig viden om bedøvelse og smertebehandling samt behandling af akutte tilstande.

Paramediciner: En ambulancebehandler, der har fået en overbygning på sin uddannelse, så han eller hun kan udføre en lang række behandlinger og vurderinger i forhold til akutte patienter.

Flere oplysninger