Regionsrådet i Region Midtjylland har den 29. september vedtaget planen for, hvordan Århus Universitetshospital, Risskov skal udvikle sig i de nærmeste år for at leve op til en række udfordringer.

Regionsrådet i Region Midtjylland har den 29. september vedtaget planen for, hvordan Århus Universitetshospital, Risskov skal udvikle sig i de nærmeste år for at leve op til en række udfordringer.


Hermed kan 1418 ansatte og årligt knap 13.000 psykisk syge se frem til, at den arbejdsplads og det hospital, de kender i dag, vil gennemgå store forandringer i de kommende år. Forandringer, der omfatter såvel funktion som opgaver og organisering.

Især tre forhold har gjort det nødvendigt, at der skal ske store ændringer: 

  • For det første skal patienter med samme sygdom behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom. Det siger Psykiatriplanen for Region Midtjylland. 
  • For det andet skal Århus Universitetshospital, Risskov fremadrettet udrede, diagnosticere og behandle de mest komplicerede sygdomme og understøtte den øvrige regionspsykiatri. Det siger Sundhedsstyrelsens specialeudmelding.
  • Og for det tredje skal sammenhængen mellem forskning og klinik styrkes, så forskningsviden og nye behandlingsmetoder implementeres i klinikken til gavn for patienterne. Det siger Strategien for Århus Universitetshospital.

Som hospitalet er organiseret i dag, er det ikke gearet til at indfri disse krav og forventninger.

Masterplanen anbefaler derfor, at Århus Universitetshospital, Risskov organiseres med følgende afdelinger:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse
Afdeling for psykoser
Afdeling for depression og angst
Afdeling for retspsykiatri
Center for psykiatrisk forskning
Serviceafdeling
Centralkøkken

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Center for psykiatrisk forskning, Serviceafdelingen og Centralkøkkenet vil med få ændringer fortsætte som hidtil. De fire øvrige afdelinger etableres med udgangspunkt i Psykiatriplanens anbefalinger.

Regionsrådet læger vægt på, at der under hele processen skal være et særligt fokus på de patienter, som udgør en fælles kommunal og regional målgruppe, fordi patienterne også har behov for en særlig social indsats.

Et langt sejt træk
Virkeliggørelsen af masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov vil ske i etaper og tage flere år.

- Ingen tvivl om at det bliver et langt sejt træk. Men vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med at realisere masterplanen, siger direktør Gert Pilgaard Christensen, Psykiatri og Social. Og det ved jeg, at personalet også gør. De har bidraget til masterplanen og er meget ambitiøse på hospitalets vegne.

- Nu forestår en lang række forandringer, som vil stille store krav til alle, men som også rummer en unik mulighed for at skabe ikke bare et universitetshospital, der kan honorere tidens udfordringer, men også en rigtig god arbejdsplads, siger direktør Gert Pilgaard Christensen.

Med til historien hører, at Regionsrådet i forbindelse med det seneste budgetforlig har besluttet at fremrykke planlægningsarbejdet af en eventuel udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Skejby mest muligt.


Flere oplysninger